Biuletyn Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
maj-czerwiec/lipiec 2018 (nr 1)

Drodzy Suicydologowie,

z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce inauguracyjny numer Biuletynu PTS. Będzie on wydawany pierwszego dnia każdego miesiąca, zarówno podsumowując ubiegły okres, jak i spoglądając w ten nadchodzący; jego forma i zawartość będą się na bieżąco dostosowywać do potrzeb, odpowiadając na Państwa wkład i sugestie. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami stanie się on niezadługo prężną platformą, zbierającą bieżące informacje o związanych z suicydologią wydarzeniach w Polsce i nie tylko; miejscem dzielenia się nowinkami oraz promocji inicjatyw wewnętrznych; a przede wszystkim –  sposobem na zadzierzgnięcie głębszej współpracy i intensyfikację komunikacji pomiędzy PT Członkami Towarzystwa.

Redakcja będzie wdzięczna za przysyłanie pod adres biuletyn.pts@gmail.com wszelkich informacji, którymi chcielibyście się Państwo podzielić w biuletynie. Świeżo wydane publikacje fachowe czy prasowe, znalezione materiały medialne, zasłyszane kampanie, rodzące się projekty oraz wydarzenia, tak w oddziałach Towarzystwa, jak i na indywidualnych warsztatach – powinny stworzyć interesujący i bogaty zestaw, uzupełniany kolektywnie, warty comiesięcznego obwieszczenia szerokiemu gronu.

Napisz do redakcji

(Liczymy również, zwłaszcza w początkowym okresie, na pomoc w rozpowszechnianiu biuletynu wśród wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przekazanie go PT Członkom oddziałów regionalnych. Adresy chętnych do przystąpienia do subskrypcji – jak również chcących z niej zrezygnować – prosimy wysyłać na podany wyżej adres.)

W ostatnim czasie

W związku z dniem 1 marca br. – datą wyznaczającą Światowy Dzień Świadomości Autoagresji (SIAD) – Fundacja Zobacz… JESTEM prowadzi obecnie kampanię Czerwony Pasek, mającą na celu „zwiększenie świadomości społecznej na temat autoagresji oraz walkę ze stereotypizacją i wykluczeniem poprzez profilaktykę zachowań autoagresywnych dzieci i młodzieży.” Akcja wpisuje się w długą tradycję inicjatyw Fundacji skierowanych przeciwko zjawiskom autodestrukcyjnym w społeczeństwie, takich jak zeszłoroczna, suicydologicznie sztandarowa Zobacz… ZNIKAM.

W dniu 22 marca odbył się w Łodzi I Ogólnopolski Kongres Suicydologiczny – pierwsze wydarzenie tej rangi w skali kraju, gromadzące setki słuchaczy i wyznaczające dalsze kierunki działań prewencyjnych w Polsce. Sprawozdanie autorstwa prof. Agnieszki Gmitrowicz oraz tekst skierowanej do władz Deklaracji Pokongresowej znajdują się na stronie PTS.

W Warszawie miała miejsce podwójna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze (22-23.05) oraz Autodestrukcja’ (5.06). Wydarzenia te, zorganizowane przez Wydział „Artes Liberales” UW we współpracy z PTS, przyjęły perspektywę wysoce interdyscyplinarną, łącząc referentów różnorodnych specjalności w dialogu nad szeroko rozumianymi zjawiskami granicznymi. W broszurach znajdują się skrócone abstrakty wszystkich wystąpień oraz dane kontaktowe organizatorów. W przyszłym roku planowana jest II edycja konferencji.

Przed nami

16 lipca w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie odbędzie się sesja panelowa Dialogic Responses to Problems of Late Modernity – An Interdisciplinary Perspective, podczas której wygłoszony zostanie referat pt. Suicide as a monologue in desperate need of dialogue – Towards opening the discourse of hope in postmodern times. Etyka komunikacji i filozofia dialogu stanowią obiecujący kontekst dla myśli suicydologicznej, naświetlając kluczowe znaczenie kodów językowych w dialogicznym aspekcie samobójcy – osoby wyłączającej się z dyskursu. Z perspektywy prewencyjnej istotne wydaje się wypracowanie kodów kulturowych przywrócenia do społeczeństwa tych, którzy je odrzucili próbą samobójczą – problem to wszak wciąż nierozwiązany. Organizatorzy nadal  przyjmują zgłoszenia.

Publikacje

W maju br. nakładem Oficyny Politechniki Rzeszowskiej wydana została publikacja zbiorowa Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych. Redaktorami tomu są PT Profesorowie: Brunon Hołyst, Grzegorz Ostasz,  Eugeniusz Moczuk oraz Józef Jedynak; prof. Hołyst jest również autorem pierwszego rozdziału, zatytułowanego „Kryzys w życiu człowieka a zachowania suicydalne”. Książka ta jest jednym z owoców współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz Uniwersytetem Rzeszowskim, której efektem była również odbyta w Tarnowskiej Szkole Wyższej 24 maja konferencja naukowo-edukacyjna Zjawisko samobójstwa wśród młodzieży szkolnej. Wychowanie, edukacja, profilaktyka.

Redakcja periodyku naukowego Suicydologia przypomina też, że termin zbierania artykułów do najbliższego, X tomu rocznika ustalony został na 15 września – propozycje tekstów prosimy przysyłać na adres brodniak47@gmail.com.

W mediach

Temat samobójstw pozostaje nieodmiennie łakomym i sensacyjnym kąskiem dla prasy. Nie zawsze jednak jest ona zainteresowana zasięgnięciem opinii ekspertów. W numerze 26/2018 Newsweek Polska znaleźć można na stronach 32-35 artykuł Bez woli życia, w którym wobec obecnej sytuacji suicydologicznej w kraju cytowani są prof. Brunon Hołyst, dr Włodzimierz Brodniak oraz dr Anna Baran.

W prasie zagranicznej szerokim echem odbija się postrzegana fala samobójstw wśród nowojorskich taksówkarzy, spowodowana jakoby konkurencją ze strony Ubera. To rzadko postrzegany w Stanach Zjednoczonych problem, tym bardziej w powiązaniu z konkretną sytuacją socjoekonomiczną będącą oznaką pewnego zeitgeistu. Od strony prewencji, Forbes opublikował artykuł sugerujący rozwiązania  rekrutacyjne dla college’ów, mające zniwelować rosnące statystyki samobójstw na tym zakręcie życia. Wokół głośnych samobójczych śmierci Anthony’ego Bourdaina oraz Kate Spade, a zwłaszcza ujęcia ich w prasie, obraca się autotematyczny tekst w Esquire. Na szeroki kontekst problemu w skali całego społeczeństwa przenosi dyskusję New York Times.

Wyróżniającą się kampanią społeczną, będącą jednocześnie projektem artystycznym, jest mająca miejsce w Londynie od marca br. inicjatywa Project 84, która ustawiła – we współpracy z rodzinami ofiar – indywidualnie odtworzone manekiny na krawędziach dachu wysokościowca. Celem jest uwrażliwienie społeczne na problem samobójców płci męskiej, których przybywa w statystykach brytyjskich w tempie jednego na dwie godziny. Strona projektu zawiera wzorcowo przedstawione świadectwa bliskich wybranym 84 zmarłym  osób, opisujących ich z perspektywy tego, kim byli i jaką pozostawili po sobie pustkę – a nie tego, jak się zabili. Pomimo wywołanych kontrowersji, całość stanowi godny naśladowania przykład medialnych działań prewencyjnych, trzymających się wytycznych rekomendowanych przez WHO i niepopełniających typowych błędów w samym mówieniu o samobójstwie.

Potrzebujesz pomocy?
800 70 2222 – bezpłatne Centrum Wsparcia dostępne 24h na dobę, 7 dni w tygodniu | emailczat | 116 123 – bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych, dostępny codziennie od 14.00 do 22.00

Redakcja biuletynu

Halszka Witkowska (red. nacz.) – Paulina Durakiewicz – Dominika Filipowicz – Zuzanna Kiwerska – Sebastian Różycki

Napisz do redakcji

Niniejszy biuletyn wysyłany jest do wszystkich znanych nam adresów członkowskich Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jeżeli nie życzysz sobie go otrzymywać, kliknij tutaj.

©2018 Polskie Towarzystwo Suicydologiczne