Podstawowym celem Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne jest działalność szkoleniowa i edukacyjna z zakresu zapobiegania samobójstwom. Dlatego od roku 2020 roku rozpoczęliśmy organizację specjalistycznych szkoleń dotyczących profilaktyki samobójstw.

Oferowane przez nas szkolenia prowadzone są przez najlepszych polskich specjalistów. Największy nacisk kładziemy na przedstawienie konkretnych sposobów rozpoznawania, reagowania i wspierania osób w kryzysie suicydalnym oraz skutecznych metod pomocy.

Do każdego szkolenia zapewniamy materiały edukacyjne oraz certyfikaty dla uczestników warsztatów.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po szkoleniach SPTS. Znajdą tu Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkoleń oraz opisy dostępnych tematów.

Oferujemy dwa typy szkoleń:

 1. Szkolenia zamawiane

Dostosowane do indywidualnych oczekiwań klienta. Przed szkoleniem prosimy o dokładne doprecyzowanie potrzeb. Jeżeli mierzą się Państwo z konkretnymi przypadkami związanymi z zachowaniami suicydalnymi (np. próba samobójcza lub samobójstwo ucznia czy pacjenta, nastolatek z myślami samobójczymi) nasi specjaliści omówią je w ramach szkolenia oraz w razie potrzeby pomogą w wypracowaniu odpowiednich procedur postępowania.

Oferowane przez nas szkolenia prowadzimy w formie warsztatów, wykładów oraz formie mieszanej. Realizowane są stacjonarne u klienta albo online na platformie Zoom. Przy wyborze szkoleń stacjonarnych należy doliczyć koszty dojazdu ustalane indywidualnie.

Cennik:

 • Wykład online w wymiarze 2 godzin dydaktycznych, dedykowany dla rad pedagogicznych i rodziców, do 100 uczestników.

          Cena: 3000 zł netto

 • Szkolenie online w wymiarze 5 godzin dydaktycznych, dedykowane dla szkół, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków terapii uzależnień, operatorów numerów alarmowych, telefonów zaufania i linii wsparcia, ośrodków pomocy społecznej, więzień, firm windykacyjnych, do 25 uczestników na warsztatach.

          Cena: 6000 zł netto

 • Szkolenie stacjonarne w wymiarze 5 godzin dydaktycznych, dedykowane dla szkół, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków terapii uzależnień, operatorów numerów alarmowych, telefonów zaufania i linii wsparcia, ośrodków pomocy społecznej, więzień, firm windykacyjnych, do 100 uczestników na wykładach do 30 uczestników na warsztatach.

          Ceny ustalane są indywidualnie, poprzez spersonalizowaną ofertę.

 • Szkolenie online w wymiarze 9 godzin dydaktycznych, dedykowane dla szkół, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków terapii uzależnień, operatorów numerów alarmowych, telefonów zaufania i linii wsparcia, ośrodków pomocy społecznej, więzień, firm windykacyjnych, do 25 uczestników na warsztatach (prowadzone zazwyczaj w formie mieszanej: 4 h dydaktyczne wykładów i 5 h dydaktycznych warsztatów),

            Cena: 8500 zł netto

 • Szkolenie stacjonarne w wymiarze 9 godzin dydaktycznych, dedykowane dla szkół, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków terapii uzależnień, operatorów numerów alarmowych, telefonów zaufania i linii wsparcia, ośrodków pomocy społecznej, więzień, firm windykacyjnych, do 100 uczestników na wykładach i do 30 uczestników na warsztatach (prowadzone zazwyczaj w formie mieszanej: 4 h dydaktyczne wykładów i 5 h dydaktycznych warsztatów).

          Ceny ustalane są indywidualnie, poprzez spersonalizowaną ofertę.

 1. Szkolenia z wolnego naboru

Szkolenia online w wymiarze 9 godzin dydaktycznych prowadzone w formie warsztatów na platformie Zoom. Realizowane cyklicznie. Lista dostępnych szkoleń jest systematycznie aktualizowana na naszej stronie. Szkolenia odbywają się w małych, maksymalnie 20 osobowych grupach. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Dedykowane dla: nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, edukatorów i innych osób pracujących z młodzieżą, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, operatorów numerów alarmowych i telefonów zaufania, pracowników ośrodków pomocy społecznej i terapii uzależnień.

Koszt uczestnictwa to 700 zł brutto od osoby.

Zniżki:

– 50 zł zniżki dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie lub jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba. Zniżki się nie sumują.

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org

(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)

Potwierdzeniem zapisu jest przesłane potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.

Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS

Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

UWAGA! Potrzebę uzyskania faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności lub w dniu płatności. Należy przesłać dane do faktury na szkolenia@suicydologia.org. W innym wypadku nie ma możliwości otrzymania faktury.

Uwaga!

Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 12 zapisanych osób.

W przypadku niewystarczającej liczny zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego lub termin szkolenia ulega przesunięciu. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny

Anna Kornacka – koordynator techniczny, 602 698 080

Oferowane przez nas szkolenia to m.in.:

 • Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poszerzają wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty zachowań suicydalnych. Nabywają też umiejętności oceny zarówno zagrożenia ryzyka samobójstwem, jak i potrzeb osoby w kryzysie samobójczym oraz doboru odpowiednich form wsparcia. Poznają również zasady postępowania i prowadzenia rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym oraz udzielania systemowego wsparcia społecznego.

 • Ocena zagrożenia samobójczego.

Cel szkolenia:

Uczestnicy poszerzają swoją wiedzę nt. zachowań samobójczych, a także zwiększają swoje kompetencje i umiejętności w ocenie zagrożenia samobójczego oraz w ramach działań interwencyjnych i terapeutycznych w pracy z osobą w kryzysie suicydalnym.

 • Postwencja w szkole – interwencje po samobójstwie i próbie samobójczej ucznia

Cel szkolenia:

Uczestnicy rozumieją konieczność odpowiedniego reagowania w sytuacji próby lub śmierci samobójczej ucznia oraz znaczenia ochronnego takich interwencji. Znają również mechanizmy efektu Wertera (efekt kuli śniegowej, zarażaniu się zachowaniami). Uczestnicy wiedzą jak zmniejszyć lęk przed działaniami postwencyjnymi kierowanymi do społeczności szkolnej. Dowiadują się także w jaki sposób przekazać informacje o próbie lub samobójczej śmierci ucznia rodzicom i przedstawicielom mediów. Uczą się organizować formy wsparcia dla grupy rówieśniczej i osób indywidualnych.

 • Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży

Cel szkolenia:

Cel szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiadują się, jakie funkcje psychologiczne mogą pełnić samouszkodzenia w doświadczeniu młodej osoby, jak reagować na ujawnienie zachowań autoagresywnych. Nabywają umiejętność planowania i przeprowadzania interwencji pozwalających uczniowi szukać zdrowszych i bezpieczniejszych strategii radzenia sobie z trudnościami, poznają zasady postępowania w przypadku zjawiska „zarażania się” zachowaniami.

Dotychczasowe działania szkoleniowe i edukacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne:

 • Utworzenie pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z Suicydologii
 • Szkolenie dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, w Koszalinie oraz w Lublinie.
 • Szkolenia i opracowanie procedur dla Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Szkół, Urzędów Miast, Operatorów Numerów Alarmowych, Firm Windykacyjnych.
 • Inicjatywa Życie warte jest rozmowy – realizowana we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, finansowana z Narodowego Programu Zdrowia (od 2018 roku, odbyło się 10 wydarzeń – dni wykładów otwartych)
 • Cykl specjalistycznych webinarów: „Jak pomagać osobom w kryzysie” – realizowane we współpracy z Orange Polska i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (10 webinarów, każdy dla 1000 uczestników)
 • Cykl specjalistycznych webinarów: „Razem możemy więcej. Dobre praktyki w profilaktyce samobójstw” – realizowane we współpracy z PZU S.A. (5 webinarów, każdy dla 1000 uczestników)
 • Cykl naukowych wykładów online: Wieczór z suicydologiem
 • Szkolenia stacjonarne PTS
 • Konferencja naukowa „Autodestrukcja. Życiowe sytuacje graniczne we współczesnej kulturze” – finansowane z Uniwersytetu Warszawskiego (odbyły się 3 konferencje)
 • Stworzenie platformy pomocowo-edukacyjnej www.zwjr.pl