Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Zakład Zdrowia Publicznego
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, holyst.brunon@gmail.com
dr Halszka Witkowska – Nowak, tel. 605 330 542, halszka.witkowska@gmail.com 
dr Daria Biechowska, tel. 697 711 649, dbiechowska@gmail.com

Konto bankowe ZG PTS

Santander Bank Polska S.A.  50 1090 1043 0000 0001 3211 0750
NIP 521-32-28-830
REGON 015324998 00010
KRS 0000145828

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830