Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Gabinet Dyrektora Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii na IX piętrze.
prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, holyst.brunon@gmail.com
dr Daria Biechowska, tel. 697 711 649, dbiechowska@gmail.com

Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750
NIP 521-32-28-830
REGON 015324998 00010
KRS 0000145828

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830