Lista członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
na lata 2016-2020

FUNKCJA TYTUŁ NAUKOWY NAZWISKO I IMIĘ
Prezes prof. zw. dr hab. dr h.c. Hołyst Brunon
Wiceprezes prof. dr hab. n. med. Gmitrowicz Agnieszka
Wiceprezes prof. dr hab. nauk o zdrowiu Makara-Studzińska Marta
Sekretarz dr n. hum. Biechowska Daria
Członek ZG PTS prof. nadzw. dr hab. Czabański Adam
Członek ZG PTS prof. zw. dr hab. n. med. Florkowski Antoni
Członek ZG PTS prof.  nadzw. dr hab. Hankała Andrzej
Członek ZG PTS prof. dr hab. n. med. Kocur Józef
Członek ZG PTS dr n. med. Kopciuch Marian
Członek ZG PTS dr n. prawn. Malec Norbert
Członek ZG PTS dr n. hum. Rosa Krzysztof
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTS dr n. prawn. Wojtera-Stasiorowska Ewelina
Członek Komisji Rewizyjnej PTS mgr Jabłoński Ryszard
Członek Komisji Rewizyjnej PTS mgr Ukleja Zenon
p.o. Skarbnik mgr  Witkowska – Nowak Halszka