Zarząd

Lista członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
na lata 2021-2025

FUNKCJA TYTUŁ NAUKOWY NAZWISKO I IMIĘ
Prezes prof. zw. dr hab. dr h.c. Hołyst Brunon
Wiceprezes prof. dr hab. n. med. Gmitrowicz Agnieszka
Wiceprezes  dr hab. Czabański Adam
Wiceprezes dr n. hum. Biechowska Daria
Sekretarz dr Witkowska Halszka
Skarbnik mgr Palma Jolanta
Członek ZG PTS dr n. prawnych Bednarski Mirosław
Członek ZG PTS prof. dr hab. Makara – Studzińska Marta
Członek ZG PTS dr n. med. Kopciuch Marian
Członek ZG PTS dr n. prawn. Malec Norbert
Członek ZG PTS dr n. hum. Rosa Krzysztof
Członek ZG PTS dr Stecz Patryk
Członek ZG PTS dr Baran Anna
Członek ZG PTS mgr Jabłoński Ryszard
Członek ZG PTS mgr Ukleja Zenon
Członek ZG PTS dr Kielan Aleksandra
Członek ZG PTS dr n. med. Kapliński Arkadiusz
Członek ZG PTS mgr Kicińska Lucyna
Członek ZG PTS Kornacka Anna
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTS dr n. prawn. Wojtera-Stasiorowska Ewelina
Członek Komisji Rewizyjnej PTS mgr Stradomska Marlena
Członek Komisji Rewizyjnej PTS Kieszkowska Anna

 

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO