Zarząd

Lista członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
na lata 2021-2025

FUNKCJA TYTUŁ NAUKOWY NAZWISKO I IMIĘ
Prezes prof. zw. dr hab. dr h.c. Hołyst Brunon
Wiceprezes prof. dr hab. n. med. Gmitrowicz Agnieszka
Wiceprezes  dr hab. Czabański Adam
Wiceprezes dr n. hum. Biechowska Daria
Sekretarz dr Witkowska Halszka
Skarbnik mgr Palma Jolanta
Członek ZG PTS dr n. prawnych Bednarski Mirosław
Członek ZG PTS prof. dr hab. Makara – Studzińska Marta
Członek ZG PTS dr n. med. Kopciuch Marian
Członek ZG PTS dr n. prawn. Malec Norbert
Członek ZG PTS dr n. hum. Rosa Krzysztof
Członek ZG PTS dr Stecz Patryk
Członek ZG PTS dr Baran Anna
Członek ZG PTS mgr Jabłoński Ryszard
Członek ZG PTS mgr Ukleja Zenon
Członek ZG PTS dr Kielan Aleksandra
Członek ZG PTS mgr Kicińska Lucyna
Członek ZG PTS dr Kornacka Anna
Członek ZG PTS mgr Łuba Małgorzata
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTS dr n. prawn. Wojtera-Stasiorowska Ewelina
Członek Komisji Rewizyjnej PTS dr Stradomska Marlena
Członek Komisji Rewizyjnej PTS Szymacha Konstancja
Członek Komisji Rewizyjnej PTS Filipowicz Dominika
Członek Komisji Rewizyjnej PTS Kaleciński Maciej

 

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO