Studia

Suicydologia: teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw

Studia realizowane we współpracy z Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.

Zajęcia realizowane w weekendy w trybie hybrydowym – część zajęć prowadzona jest stacjonarnie, w budynku Wyższej Szkoły Menadżerskiej, a część online.

Zajęcia realizujemy raz w miesiącu (sobota i niedziela). Pierwszy zjazd planujemy zorganizować w październiku.

Plan studiów – 180 godzin.

Przedmioty główne – 120 godzin:

 • Psychologiczne podstawy zachowań samobójczych
 • Choroby psychiczne a zachowania suicydalne
 • Samobójstwo – socjologiczna analiza zjawiska
 • Prewencja i interwencja kryzysowa
 • Samobójstwo jako fakt kulturowy
 • Karnoprawne i kryminalistyczne aspekty śmierci samobójczej

Przedmioty uzupełniające – 60 godzin:

 • Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
 • Rola szkoły w zapobieganiu samobójstwom
 • Problem samobójstw w grupie seniorów
 • Samobójstwa altruistyczne, rozszerzone, poagresyjne – charakterystyka zjawiska
 • Pracownik socjalny w kontakcie z osobą w kryzysie suicydalnym
 • Profilaktyka samobójstw w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • Samobójstwa w służbach mundurowych
 • Postwencja
 • Cybersuicydologia
 • Listy pożegnalne

Opis i cel studiów:

Studia podyplomowe z suicydologii to pierwsze w Polsce i Europie interdyscyplinarne podejście do problematyki autodestrukcji człowieka. Studia, dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi, umożliwiają opanowanie konkretnej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy z tej dyscypliny. Przyczyniają się one do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Absolwent będzie posiadał zarówno wiedzę praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję, a także będzie miał podstawy naukowe z obszaru suicydologii, które pozwolą nie tylko na dalszy możliwy rozwój w tym kierunku, ale będą przydatne w kreowaniu programów profilaktycznych i prewencyjnych. Podczas studiów kładziony jest nacisk na zagadnienia z zakresu prawa, kryminalistyki oraz innych nauk penalnych, dzięki czemu, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, Policji i innych służb mundurowych, detektywi oraz osoby pracujące w pokrewnych zawodach, nie tylko uzupełnią swoją wiedzę z zakresu suicydologii, ale także opanują zagadnienia z zakresu psychologii, psychiatrii, socjologii czy też kultury, co umożliwi im kompleksowe podejście do problematyki opiniowania o charakterze zgonu. Większość zajęć prowadzonych jest w oparciu o case study – studium przypadku.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego wszystkie bloki tematyczne poruszane w trakcie studiów. Egzamin realizowany będzie stacjonarnie.

Adresaci:

 • przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania (Prokuratura, Policja),
 • funkcjonariusze służb mundurowych (ŻW, Wojsko, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna itd.),
 • detektywi,
 • osoby pracujące w sektorze zdrowia publicznego,
 • osoby zajmujące się ochroną zdrowia psychicznego (psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci),
 • pedagodzy, osoby pracujące z trudną młodzieżą oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • pracownicy socjalni,,
 • duchowni.

Wykładowcy:
Studia podyplomowe na kierunku Suicydologia stworzone są przez ekspertów w swoich dyscyplinach, członków Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego:

 • Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst – patronat honorowy
 • Prof. zw. dr hab. Marta Makara Studzińska
 • Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Antonii Florkowski
 • Prof. zw. dr hab. Piotr Nowak
 • Prof. nadzw. dr hab. Adam Czabański
 • Dr hab. Norbert Malec
 • Dr hab. Krzysztof Ostaszewski
 • Dr n. hum. Krzysztof Rosa
 • Dr n. społ. Marlena Stradomska
 • Dr Halszka Witkowska
 • Mgr Ryszard Jabłoński
 • Mgr Lucyna Kicińska
 • Mgr Małgorzata Łuba
 • Mgr Jolanta Palma
 • Mgr Waldemar Staniszewski

Rekrutacja:

Zgłoszenia prosimy wysyłać na mail:

studia-podyplomowe@suicydologia.org

W treści: Imię i Nazwisko oraz telefon kontaktowy. Żeby zapisać się na studia należy uiścić zaliczkę 1000 zł na poczet czesnego.

 

Dodatkowe informacje:

Kierownik studiów: dr. hab. Norbert Malec tel: 517 507 700
Sekretarz studiów: dr Halszka Witkowska

Zapisy: Konstancja Szymacha, tel: 734 455 971

 

Płatność:

Konto bankowe ZG PTS
Santander Bank Polska Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750 W tytule: opłata za studia

UWAGA! Jeżeli ktoś potrzebuje otrzymać fakturę należy to zgłosić najpóźniej 24 godziny po dokonaniu płatności!

Kwota 6800 zł

 

System opłat:

 • opłata w całości (zniżka 800 zł przy płatności do 20 października br.)
 • opłata semestralna (pierwsza do końca października br., a 2 ratę do końca lutego 2023r.)
 • opłata ratalna 4 raty (pierwsza do końca października br., druga do końca grudnia br., trzecia do końca marca 2023r, a czwarta do końca czerwca 2023r.)

UWAGA! Potrzebę uzyskania faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności lub w dniu płatności. Należy przesłać dane do faktury na studia-podyplomowe@suicydologia.org. W innym wypadku nie ma możliwości otrzymania faktury.

 

Rekrutacja trwa do 5 października