Studia

Suicydologia: teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw

Studia realizowane we współpracy z Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.

Zajęcia realizowane w weekendy w trybie hybrydowym – część zajęć prowadzona jest stacjonarnie, w budynku Wyższej Szkoły Menadżerskiej, a część online.

Zajęcia realizujemy raz w miesiącu (sobota i niedziela). Pierwszy zjazd planujemy zorganizować w październiku.

Plan studiów – 180 godzin.

Przedmioty główne* – 120 godzin:

 • Psychologiczne podstawy zachowań samobójczych
 • Choroby psychiczne a zachowania suicydalne
 • Samobójstwo – socjologiczna analiza zjawiska
 • Prewencja i interwencja kryzysowa
 • Samobójstwo jako fakt kulturowy
 • Karnoprawne i kryminalistyczne aspekty śmierci samobójczej

Przedmioty uzupełniające* – 60 godzin:

 • Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
 • Rola szkoły w zapobieganiu samobójstwom
 • Problem samobójstw w grupie seniorów
 • Samobójstwa altruistyczne, rozszerzone, poagresyjne – charakterystyka zjawiska
 • Pracownik socjalny w kontakcie z osobą w kryzysie suicydalnym
 • Profilaktyka samobójstw w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • Samobójstwa w służbach mundurowych
 • Postwencja
 • Cybersuicydologia
 • Listy pożegnalne
 • Samobójstwo w ujęciu filozoficznym
 • Samobójstwo w ujęciu religijnym

*Lista przedmiotów może ulec zmianie

Opis i cel studiów:

Studia podyplomowe z suicydologii to pierwsze w Polsce i Europie interdyscyplinarne podejście do problematyki autodestrukcji człowieka. Studia, dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi, umożliwiają opanowanie konkretnej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy z tej dyscypliny. Przyczyniają się one do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Absolwent będzie posiadał zarówno wiedzę praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję, a także będzie miał podstawy naukowe z obszaru suicydologii, które pozwolą nie tylko na dalszy możliwy rozwój w tym kierunku, ale będą przydatne w kreowaniu programów profilaktycznych i prewencyjnych. Podczas studiów kładziony jest nacisk na zagadnienia z zakresu prawa, kryminalistyki oraz innych nauk penalnych, dzięki czemu, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, Policji i innych służb mundurowych, detektywi oraz osoby pracujące w pokrewnych zawodach, nie tylko uzupełnią swoją wiedzę z zakresu suicydologii, ale także opanują zagadnienia z zakresu psychologii, psychiatrii, socjologii czy też kultury, co umożliwi im kompleksowe podejście do problematyki opiniowania o charakterze zgonu. Większość zajęć prowadzonych jest w oparciu o case study – studium przypadku.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego wszystkie bloki tematyczne poruszane w trakcie studiów. Egzamin realizowany będzie stacjonarnie.

Adresaci:

 • przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania (Prokuratura, Policja),
 • funkcjonariusze służb mundurowych (ŻW, Wojsko, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna itd.),
 • detektywi,
 • osoby pracujące w sektorze zdrowia publicznego,
 • osoby zajmujące się ochroną zdrowia psychicznego (psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci),
 • pedagodzy, osoby pracujące z trudną młodzieżą oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • pracownicy socjalni,,
 • duchowni.

Wykładowcy:
Studia podyplomowe na kierunku Suicydologia stworzone są przez ekspertów w swoich dyscyplinach, członków Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne:

 • Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst – patronat honorowy
 • Prof. zw. dr hab. Marta Makara Studzińska
 • Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Antonii Florkowski
 • Prof. zw. dr hab. Piotr Nowak
 • Prof. nadzw. dr hab. Adam Czabański
 • Dr hab. Norbert Malec
 • Dr hab. Krzysztof Ostaszewski
 • Dr n. hum. Krzysztof Rosa
 • Dr n. społ. Marlena Stradomska
 • Dr Halszka Witkowska
 • Dr Anna Kornacka
 • ks. mgr Tomasz Trzaska
 • Mgr Ryszard Jabłoński
 • Mgr Lucyna Kicińska
 • Mgr Małgorzata Łuba
 • Mgr Jolanta Palma
 • Mgr Waldemar Staniszewski

Rekrutacja:

Zgłoszenia prosimy wysyłać na mail:

studia-podyplomowe@suicydologia.org

W treści: Imię i Nazwisko oraz telefon kontaktowy.

 

Dodatkowe informacje:

Kierownik studiów: dr. hab. Norbert Malec tel: 517 507 700
Sekretarz studiów: dr Halszka Witkowska

Zapisy: Anna Kornacka, tel. 602 698 080, Konstancja Szymacha, tel: 734 455 971

 

Płatność:

Konto bankowe ZG SPTS
Nr. 46 1090 1883 0000 0001 5485 0735  W tytule: opłata za studia

UWAGA! Jeżeli ktoś potrzebuje otrzymać fakturę należy to zgłosić najpóźniej 24 godziny po dokonaniu płatności!

Kwota 6800 zł

 

UWAGA! Potrzebę uzyskania faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności lub w dniu płatności. Należy przesłać dane do faktury na studia-podyplomowe@suicydologia.org. W innym wypadku nie ma możliwości otrzymania faktury.

 

Rekrutacja trwa do 1 października