Studia

Suicydologia: teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw
Studia realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.
Zajęcia realizowane w weekendy w trybie online.
Zajęcia realizujemy raz w miesiącu (sobota i niedziela) z wyłączeniem lipca i sierpnia. Pierwszy zjazd planujemy zorganizować w lutym.
Plan studiów – 180 godzin.
Przedmioty główne – 120 godzin:
 • Psychologiczne podstawy zachowań samobójczych
 • Choroby psychiczne a zachowania suicydalne
 • Samobójstwo – socjologiczna analiza zjawiska
 • Prewencja i interwencja kryzysowa
 • Samobójstwo jako fakt kulturowy
 • Karnoprawne i kryminalistyczne aspekty śmierci samobójczej
Przedmioty uzupełniające – 60 godzin:
 • Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
 • Rola szkoły w zapobieganiu samobójstwom
 • Problem samobójstw w grupie seniorów
 • Samobójstwa altruistyczne, rozszerzone, poagresyjne – charakterystyka zjawiska
 • Pracownik socjalny w kontakcie z osobą w kryzysie suicydalnym
 • Profilaktyka samobójstw w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • Samobójstwa w służbach mundurowych
 • Postwencja
 • Cybersuicydologia
 • Listy pożegnalne
Opis i cel studiów:
Studia podyplomowe z suicydologii to pierwsze w Polsce i Europie interdyscyplinarne podejście do problematyki autodestrukcji człowieka. Studia, dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi, umożliwiają opanowanie konkretnej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy z tej dyscypliny. Przyczyniają się one do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Absolwent będzie posiadał zarówno wiedzę praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję, a także będzie miał podstawy naukowe z obszaru suicydologii, które pozwolą nie tylko na dalszy możliwy rozwój w tym kierunku, ale będą przydatne w kreowaniu programów profilaktycznych i prewencyjnych. Podczas studiów kładziony jest nacisk na zagadnienia z zakresu prawa, kryminalistyki oraz innych nauk penalnych, dzięki czemu, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, Policji i innych służb mundurowych, detektywi oraz osoby pracujące w pokrewnych zawodach, nie tylko uzupełnią swoją wiedzę z zakresu suicydologii, ale także opanują zagadnienia z zakresu psychologii, psychiatrii, socjologii czy też kultury, co umożliwi im kompleksowe podejście do problematyki opiniowania o charakterze zgonu. Większość zajęć prowadzonych jest w oparciu o case study – studium przypadku. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego wszystkie bloki tematyczne poruszane w trakcie studiów. Egzamin realizowany będzie stacjonarnie.

Adresaci:

 • przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania (Prokuratura, Policja),
 • funkcjonariusze służb mundurowych (ŻW, Wojsko, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna itd.),
 • detektywi,
 • osoby pracujące w sektorze zdrowia publicznego,
 • osoby zajmujące się ochroną zdrowia psychicznego (psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci),
 • pedagodzy, osoby pracujące z trudną młodzieżą oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • pracownicy socjalni,,
 • duchowni.
Wykładowcy:
Studia podyplomowe na kierunku Suicydologia stworzone są przez ekspertów w swoich dyscyplinach, członków Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego:

 • Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst – patronat honorowy
 • Prof. zw. dr hab. Marta Makara Studzińska
 • Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Antonii Florkowski
 • Prof. zw. dr hab. Piotr Nowak
 • Prof. nadzw. dr hab. Adam Czabański
 • Dr hab. Norbert Malec
 • Dr hab. Krzysztof Ostaszewski
 • Dr n. hum. Krzysztof Rosa
 • Dr Halszka Witkowska
 • Dr Sławomir Stasiorowski
 • Mgr Ryszard Jabłoński
 • Mgr Lucyna Kicińska
 • Mgr Małgorzata Łuba
 • Mgr Jolanta Palma
 • Mgr Waldemar Staniszewski
Rekrutacja:
Zgłoszenia prosimy wysyłać na mail:
W treści: Imię i Nazwisko oraz telefon kontaktowy. Żeby zapisać się na studia należy uiścić zaliczkę 500 zł na poczet czesnego.
Dodatkowe informacje:
Kierownik studiów: dr. hab. Norbert Malec tel: 517 507 700
Sekretarz studiów: dr Halszka Witkowska
Zapisy: Konstancja Szymacha, tel: 734 455 971
Płatność:
Konto bankowe ZG PTS
Santander Bank Polska Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750 W tytule: opłata za studia
UWAGA! Jeżeli ktoś potrzebuje otrzymać fakturę należy to zgłosić najpóźniej 24 godziny po dokonaniu płatności!
Kwota 5 000 zł
System opłat:
 • opłata w całości (zniżka 500 zł przy płatności do końca stycznia)
 • opłata semestralna (pierwsza do końca stycznia, druga do końca czerwca)
 • opłata ratalna 4 raty (pierwsza do końca stycznia, druga do końca marca, trzecia do końca czerwca i czwarta do końca września)
UWAGA! Potrzebę uzyskania faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności lub w dniu płatności. Należy przesłać dane do faktury na studia-podyplomowe@suicydologia.org. W innym wypadku nie ma możliwości otrzymania faktury.
Rekrutacja trwa do 15 grudnia 2021 r.