Certyfikowani Suicydolodzy

1)  prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst
2)  prof. Agnieszka Gmitrowicz
3)  prof. Antoni Florkowski
4)  prof. Józef Kocur
5)  prof. Marta Makara-Studzińska
6)  dr hab. Adam Czabański
7)  dr Krzysztof Rosa
8)  dr Anna Baran
9)  dr Konrad Burdziak
10) dr Andrzej Gawliński
11) dr Aleksandra Kielan
12) dr Marian Kopciuch
13) dr Anna Kornacka
14) dr Marlena Stradomska
15) dr Halszka Witkowska
16) dr Daria Biechowska
17) mgr Natalia Bielak
18) mgr Ryszard Jabłoński
19) mgr Lucyna Kicińska
20) mgr  Małgorzata Łuba
21) mgr Jolanta Palma
22) dr Ewelina Wojtera – Stasiorowska
23) dr Tytus Koweszko

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU SUICYDOLOGA

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie Certyfikatu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, na podstawie Regulaminu przyznawania Certyfikatu Suicydologa Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne składa wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie wymienionych w Regulaminie kryteriów, do powołanej Komisji w składzie: prof. Brunon Hołyst, prof. Agnieszka Gmitrowicz, prof. Norbert Malec, dr Daria Biechowska, dr Halszka Witkowska, mgr Jolanta Palma, rozpatrującej przyznanie Certyfikatu.