Publikacje Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego w latach 2003 – 2020

Rola mediów w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów. Baran A., Gmitrowicz A., Koszewska I. i wsp. Grupa ds. mediów Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Warszawa 2018 – do pobrania
1
Rola mediów w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla osób wypowiadających się w mediach. Baran A., Gmitrowicz A., Koszewska I. i wsp. Grupa ds. mediów Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Warszawa 2018 – do pobrania.
2

W latach 2003-2004 Polskie Towarzystwo Suicydologiczne za zgodą biura informacji Światowej Organizacji Zdrowia opublikowało polskie przekłady serii sześciu broszur-poradników na temat zapobiegania samobójstwom adresowanych do różnych ważnych grup społeczno-zawodowych. Polskie wersje poradników są zaadaptowane do warunków polskich oraz poprzedzone dodatkowymi wstępami napisanymi przez znanych polskich specjalistów z dziedziny suicydologii. Poradniki w wersji angielskiej opracowali eksperci WHO w ramach realizowanego na całym świecie z inicjatywy WHO od 1999 roku programu SUPRE – SUicidePREvention. Wersja polska poradników jest dostępna w pdf na stronie internetowej WHO.

Są to poradniki dla:

 1. Lekarzy pierwszego kontaktu

Preventing suicide. A resource for general physicians

lekarze

 1. Pracowników podstawowej opieki zdrowotnej

Preventing suicide. A resource for primary health care workers.

pow

 1. Nauczycieli i innych pracowników szkoły

Preventing suicide. A resource for teachers and other school Staff.

nauczyciele

 1. Funkcjonariuszy służby więziennej

Preventing suicide. A resource for prison officers.

sw

 1. Pracowników mediów

Preventing suicide. A resource for media professionals.

media

 1. Jak założyć grupę wsparcia dla osób po samobójstwie kogoś bliskiego

Preventing suicide. How to start a survivors group.

who

  7. Poradnik dla duchownych Kościoła Rzymskokatolickiego „Afirmacja życia- o zapobieganiu samobójstwom” wydany przez Kurie Diecezjalną Płocka przy współpracy z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym oraz Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIDA.

151_239_okladka_-_afirmacja_zycia

spis

W 2007 roku Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwem Edukacji Narodowej wydało poradnik dla nauczycieli Zapobieganie samobójstwom, w którego drugiej części ponownie opublikowano polską wersję poradnika WHO pt. Preventingsuicide. A resource for teachers and otherschoolstaff, a w części pierwszej zespół 5 autorów opracował rozdziały na temat podstawowych problemów i strategii prewencji zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

zs

Poradnik ten opublikowano w 30 000 egzemplarzy i rozesłano przez kuratoria oświaty do około 13 tysięcy szkół ponad podstawowych – gimnazja, licea, technika w całej Polsce.

Od 2005 roku Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z wydawnictwem Via Medica – www.viamedica.pl w Gdańsku publikuje rocznik SUICYDOLOGIA.

Wydano dotychczas 8 tomów, 2005  – I, 2006 – II, 2007 – III, 2008 – IV, podwójny tom V-VI na lata 2009/2010, który opublikowano w czerwcu 2010 roku we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym na 43 Zjazd Psychiatrów Polskich w Poznaniu w dniach 23-26 czerwiec 2010. VII – 2015 i VIII – 2016. Nakład rocznika: I tom – 1050 egzemplarzy, II tom – 1000 egz., III tom, 1800 egz., IV tom – 1500 egz. i tomy V/VI w nakładzie – 2000 egz.

 • Tom Isuicyd_1a
 • Tom IIii
 • Tom IIIiii3-page-001
 • Tom IViv4-page-001
 • Tom V-VIv-vi5-6-page-001
 • Tom VIIvii7-page-001

 

 • Tom VIII
  okladka8-page-001 8-page-002

 

 

206995602o

Podręcznik „Suicydologia”

Brunon Hołyst

 

 Włodzimierz A. Brodniak w roku 2012 stworzył „Ramowy program zapobiegania samobójstwom w Polsce na lata 2012-2015”.

 

Artykuł p.t.: ” „Religia katolicka a zachowania suicydalne w Polsce”
Aleksandra Kielan, Katarzyna Bąbik, Ilona Cieślak, Paula Dobaczewska

 

617835-352x500

„Percepcja zachowań samobójczych: między opiniami a doświadczeniami”

Krzysztof Rosa,  Adam Czabański

 

Artykuł  pt.:  „Listy pożegnalne niedoszłych samobójców”, Przegląd Socjologiczny, 2015, t.LXIV/4, s103 – 128

Krzysztof Rosa

 

Artykuł p.t.: „Analiza opinii młodzieży na temat czynników ryzyka popełnienia samobójstwa”

Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak, Joanna Skonieczna,Dominik Olejniczak, Karolina Jabłkowska-Górecka,Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Bożena Walewska-Zielecka

 

Artykuł p.t.: „Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce”

Aleksandra Bąbik, Dominik Olejniczak

 

IMG_1952

„Zapobieganie samobójstwom” 
Adam Czabański, Krzysztof Rosa

 moderatorzyPełną treść poradnika można znaleźć pod linkiem