Publikacje

Kliknij na wybraną kategorię, aby zobaczyć dostępne publikacje.

Suicydologia. Tom I

Suicydologia. Tom I

Suicydologia. Tom II

Suicydologia. Tom II

Suicydologia. Tom III

Suicydologia. Tom III

Suicydologia. Tom IV

Suicydologia. Tom IV

Suicydologia. Tom V-VI

Suicydologia. Tom V-VI

Suicydologia. Tom VII

Suicydologia. Tom VII

Suicydologia. Tom VIII

Suicydologia. Tom VIII

Rola mediów w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów.

Rola mediów w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów.

Baran A., Gmitrowicz A., Koszewska I.

Rola mediów w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla osób wypowiadających się w mediach.

Rola mediów w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla osób wypowiadających się w mediach.

aran A., Gmitrowicz A., Koszewska I.

Poradnik dla moderatorów i administratorów stron internetowych. Wspieranie działań z zakresu prewencji samobójstw.

Poradnik dla moderatorów i administratorów stron internetowych. Wspieranie działań z zakresu prewencji samobójstw.

Baran A., Palma J., Soczewka M., Witkowska H., Gawliński A., Wolniak A.Kwaśnik A., Matuszewski F., Rosa K., Różycka M.,

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu.

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu.

Światowa Organizacja Zdrowia

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.

Światowa Organizacja Zdrowia

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Światowa Organizacja Zdrowia

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla funkcjonariuszy służby więziennej.

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla funkcjonariuszy służby więziennej.

Światowa Organizacja Zdrowia

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów.

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów.

Światowa Organizacja Zdrowia

Zapobieganie samobójstwom. Jak założyć grupę wsparcia dla osób po samobójstwie kogoś bliskiego.

Zapobieganie samobójstwom. Jak założyć grupę wsparcia dla osób po samobójstwie kogoś bliskiego.

Światowa Organizacja Zdrowia

Afirmacja życia- o zapobieganiu samobójstwom

Afirmacja życia- o zapobieganiu samobójstwom

Kuria Diecezjalna Płocka

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły

Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły

Światowa Organizacja Zdrowia, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Ramowy program zapobiegania samobójstwom w Polsce na lata 2012-2015

Ramowy program zapobiegania samobójstwom w Polsce na lata 2012-2015

Brodniak W.A.

Raport dotyczący zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży za lata 2012-2021

Raport dotyczący zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży za lata 2012-2021

Życie warte jest rozmowy

Samobójstwo w optyce katolickiej

Samobójstwo w optyce katolickiej

Adam Czabański, Andrzej Pryba

Problemy psychiczne także w polskim społeczeństwie nasiliły się po ponad dwóch latach trwania pandemii COVID-19. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się młodzież, wśród której liczba samobójstw podwoiła się. Również w starszych grupach wiekowych obserwuje się wzrost zaburzeń psychicznych, co może zaowocować w przyszłości większą liczbą zachowań samobójczych. W tych trudnych czasach, w cieniu toczącej się wojny w Ukrainie, trwającego kryzysu energetycznego i gospodarczego, rodzą się pytania o rolę i miejsce osób duchownych w profilaktyce samobójstw. W książce dość szczegółowo opisano zjawisko samobójstw w Polsce i na świecie, koncentrując się na konsekwencjach społecznych zjawiska. Opisano specyfikę samobójstw i zachowań samobójczych oraz ich druzgocące skutki wśród młodzieży, seniorów i kobiet. W książce odwołano się do skutków pandemii COVID-19, przedstawiając najnowsze dane z Komendy Głównej Policji. Przedstawiono także tematykę samobójstw w Biblii. Wiele miejsca poświęcono ukazaniu podejścia Kościoła Rzymskokatolickiego do zjawiska samobójstw i do samobójców w historii. Zwrócono tu uwagę zwłaszcza na poglądy św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, a także na ustalenia licznych soborów. W oddzielnym rozdziale poruszono temat samobójstw i samobójców we współczesnej wykładni Kościoła Rzymskokatolickiego, odnosząc się do dokumentów Soboru Watykańskiego II i późniejszych. W książce przedstawiono także współczesną praktykę duszpasterską stosowaną wobec samobójców i ich rodzin.

Nikt nie chce umierać. Autodestrukcja w perspektywie kulturowej

Nikt nie chce umierać. Autodestrukcja w perspektywie kulturowej

Rudnicka E., Witkowska H.

Autorzy tekstów zebranych w tej publikacji, wśród których są zarówno doświadczeni badacze, jak i adepci naukowego rzemiosła, rozważają rozmaite rodzaje zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych oraz ich motywacje. Analizują kulturowe przekazy z dziedziny literatury, sztuki i szeroko pojętej rozrywki oraz te całkiem zwyczajne, na przykład będące rezultatem codziennych rozmów. Tematyczna i pokoleniowa rozpiętość ujęć badawczych wzbogaca dotychczasowy zasób prac o tematyce suicydologicznej, a także podkreśla potrzebę i wagę interdyscyplinarnego podejścia do tak złożonego problemu, jakim jest ludzka autodestrukcja.

Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy

Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy

Witkowska H.

Autorka tej książki podjęła próbę znalezienia odpowiedniego języka do rozmowy o ludzkiej autodestrukcji. Prezentowane studium porównawcze, zestawiające autentyczne zapisy pozostawiane przez samobójców z ich kulturowymi przedstawieniami, umożliwia dostrzeżenie różnic między tymi tekstami. Interdyscyplinarne podejście, w którym wykorzystane zostały drogi interpretacyjne zarówno kulturoznawcze, językoznawcze, jak i suicydologiczne, pozwala na otwarcie dialogu naukowego z narracją tworzoną przez kulturę, media i społeczeństwo. Zapis, jaki zostawia po sobie samobójca, jest tekstem, na który została nałożona warstwa stereotypów, mitów i wyobrażeń. Wokół samobójcy oraz jego czynu zbudowano opowieść na podstawie przekazów, które przez lata dostarczały prasa, kino, literatura, a w ostatnim czasie Internet. Narracja ta, odwołująca się do samobójstw bohaterów literackich, filmowych, a także postaci z pierwszych stron medialnych doniesień, mało ma jednak wspólnego z dramatem śmierci w odosobnieniu i rozpaczy, który rozgrywa się każdego dnia, w świecie pozbawionym rozgłosu oraz blasku reflektorów.

Suicydologia

Suicydologia

Hołyst B.

Rocznie na świecie w wyniku samobójstwa umiera około miliona osób, a podejmowanych jest około 10 mln prób samobójczych. Szacuje się, że w 2020 r. liczba zgonów z powodu samobójstw dojdzie do 1,5 mln. Zjawisko o takiej skali trzeba dobrze poznać, aby z nim skutecznie walczyć. Niniejszy podręcznik wnosi wkład w spełnianie obowiązku ratowania tych, którzy stracili wolę życia, poprzez: - analizę etiologii zachowań suicydalnych, - przedstawienie systemów zapobiegania zamachom samobójczym na świecie, - przedstawienie programów pomocy osobom po usiłowaniu samobójstwa, - omówienie kryminalistycznej problematyki suicydologii.

Percepcja zachowań samobójczych: między opiniami a doświadczeniami

Percepcja zachowań samobójczych: między opiniami a doświadczeniami

Rosa K., Czabański A.

Zapobieganie samobójstwom

Zapobieganie samobójstwom

Czabański A., Rosa K.

Zapobieganie samobójstwom. Tom 1. Motywacja zachowań samobójczych

Zapobieganie samobójstwom. Tom 1. Motywacja zachowań samobójczych

Hołyst B.

Nowa seria wydawnicza - Biblioteka Suicydologiczna - ma wypełnić lukę w dotychczasowym piśmiennictwie dotyczącym profilaktyki zamiarów samobójczych. Jej celem jest m.in. analiza procesów motywacyjnych i promocja nowych metod zapobiegających przypadkom dobrowolnej śmieci. Dzięki tej publikacji Czytelnicy będą mogli poznać samobójstwo jako zjawisko indywidualne i społeczne. Autorzy tomu I są specjalistami z różnych dziedzin nauki, którzy pracują na rzecz rozwiązywania problemów suicydalnych. Reprezentują filozofię, prawo, kryminologię, socjologię, psychologię, pedagogikę i medycynę. Książka jest skierowana do studentów kierunków psychologii, medycyny, socjologii i pedagogiki, do pracowników naukowych zainteresowanych zagadnieniami suicydologicznymi oraz do pracowników oświaty, służby zdrowia, którzy spotykają się w swojej pracy z takimi problemami.

Interwencja kryzysowa Wybrane zagadnienia

Interwencja kryzysowa Wybrane zagadnienia

Kluczyńska S., Czabała J.C.

Monografia stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze interwencji kryzysowej. Prezentuje wybrane metody zorientowane na rozwiązywanie problemów kryzysowych. To swoisty podręcznik umiejętności praktycznych niezbędny pracownikom instytucji społecznych zajmujących się profesjonalną pomocą w kryzysach sytuacyjnych. Książka adresowana jest do osób kontynuujących szkolenie zawodowe w dziedzinie pomocy psychologicznej, ale również może być ważnym elementem kształcenia studentów rozpoczynających edukację w tej dziedzinie.

Letter to the Editor. Suicide calls to the 112 emergency number - what to say when someone's life is in danger?Letter to the Editor. Suicide calls to the 112 emergency number - what to say when someone's life is in danger?

Letter to the Editor. Suicide calls to the 112 emergency number - what to say when someone's life is in danger?Letter to the Editor. Suicide calls to the 112 emergency number - what to say when someone's life is in danger?

Kielan A., Bielak N., Jabłoński R.

Religia katolicka a zachowania suicydalne w Polsce

Religia katolicka a zachowania suicydalne w Polsce

Kielan A., Bąbik K., Cieślak I., Dobaczewska P.

Listy pożegnalne niedoszłych samobójców

Listy pożegnalne niedoszłych samobójców

Rosa K.

Analiza opinii młodzieży na temat czynników ryzyka popełnienia samobójstwa

Analiza opinii młodzieży na temat czynników ryzyka popełnienia samobójstwa

Kielan A., Cieślak I., Skonieczna J., Olejniczak D., Jabłkowska-Górecka K., Panczyk M., Gotlib J., Walewska-Zielecka B.

Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Bąbik A., Olejniczak D.