26.04.2024 Postwencja w szkole – interwencje po samobójstwie i próbie samobójczej ucznia

26.04.2024 Postwencja w szkole – interwencje po samobójstwie i próbie samobójczej ucznia

11 marca 2024

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2024, na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00
 

Pomimo naszych najszczerszych chęci, zaangażowania i starań nie wszystkim próbom samobójczym i samobójstwom uda się zapobiec. A kiedy już pojawi się sytuacja, w której młoda osoba targnie się na swoje życie, warto wiedzieć, jak zareagować i jak wspierać tych, którzy ją znali i tych, dla których była szczególnie ważna i bliska.

Cele:
• rozumienie konieczności reagowania w sytuacji próby lub śmierci samobójczej ucznia oraz znaczenia ochronnego takich interwencji,
• wiedza o mechanizmach efektu Wertera (efekcie kuli śniegowej, zarażaniu się zachowaniami),
• zmniejszenie lęku przed działaniami postwencyjnymi, kierowanymi do społeczności szkolnej,
• umiejętność przekazywania informacji o próbie lub samobójczej śmierci uczniom, rodzicom i przedstawicielom mediów,
• umiejętność organizowania form wsparcia dla grupy rówieśniczej i osób indywidualnych,
• wiedza o specyfice żałoby suicydalnej.
Ramowy program:
• Próba samobójcza
1. Przygotowanie klasy oraz nauczycieli na powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły
2. Wsparcie ucznia po próbie samobójczej w powrocie do szkoły
3. Praca pedagoga/ psychologa szkolnego z uczniem zagrożonym powtórną próbą samobójczą oraz jego rodziną
4. Szukanie pomocy poza szkołą
• Śmierć samobójcza
1. Zasady przekazywania informacji o śmierci samobójczej ucznia
2. Specyfika żałoby po śmierci samobójczej
3. Praca z klasą po śmierci samobójczej ucznia
4. Indywidualne wsparcie ucznia po samobójczej śmierci bliskiego kolegi/ bliskiej koleżanki
5. Sposoby pomocy rodzinom w żałobie suicydalnej
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeuci środowiskowi, kuratorzy, wychowawcy.

Prowadzący: Małgorzata Łuba
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. W ramach własnej firmy „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem Forum podpowiada psychologom, pedagogom szkolnym, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”, „Świecie Problemów”, „Remedium”. Prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 16 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 30 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt szkolenia 700 zł brutto od osoby.
Zniżki:– 50 zł zniżki dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie lub jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba. Zniżki się nie sumują.

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)

Potwierdzeniem zapisu jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.

Dane do przelewu:
Konto bankowe ZG PTS
Santander Bank Polska S.A. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 10 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego lub termin szkolenia ulega przesunięciu. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny,
Anna Kornacka — koordynator techniczny, 602 698 080

Powrót do aktualności