Aktualności

  • plaka_samouszkodznia-16 (1)

III termin: Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży

Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre dzieci i nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Co powinniśmy wiedzieć, aby mądrze wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń? Jak pomagać, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej?

Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy na temat zachowań […]

Czytaj więcej...

  • wsparcie_depresja_poziom-15

Wsparcie terapeutyczne dziecka i nastolatka z zaburzeniami depresyjnymi

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00

Niebezpieczna, bo przez długi czas może być zupełnie niewidoczna dla najbliższego otoczenia. Kiedy już ją dostrzeżemy, jej objawy łatwo wytłumaczyć niewłaściwym zachowaniem, złą wolą, buntem, lenistwem. Depresja – poważna choroba, która dotyka nie tylko dorosłych, ale również dzieci i nastolatki. Warto wiedzieć, jak ją rozpoznać i w jaki sposób […]

Czytaj więcej...

  • wsparcie_lek_poziom-15

Wsparcie terapeutyczne dziecka i nastolatka z zaburzeniami lękowymi

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00

Lęk to emocja, która jest obecna u wszystkich ludzi. Jest ona normalna i potrzebna, ponieważ jej podstawowe zadanie to chronić nas przed niebezpieczeństwem. Jednak na dzieci i nastolatki może oddziaływać znacznie silniej niż na dorosłych. I kiedy przejmuje częściową lub całkowitą kontrolę nad aktywnością młodej osoby, może doprowadzić do […]

Czytaj więcej...

  • plakat_interwencja-17 (1)

II termin: Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty zachowań suicydalnych. Nabędą też umiejętności […]

Czytaj więcej...

  • plakat_poziom-18

Diagnoza i interwencja w kryzysie samobójczym. Techniki prowadzenia rozmów w kontakcie telefonicznym.

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat diagnozy osób w kryzysie suicydalnym, z myślami i tendencjami samobójczymi, diagnozy stopnia zagrożenia śmiercią samobójczą osoby depresyjnej oraz interwencji wobec osoby zagrożonej samobójstwem czy po próbie samobójczej. Uczestnicy szkolenia uzyskają najnowszą wiedzę z dziedziny diagnozy i interwencji osób z grupy ryzyka zachowaniem samobójczym. Szkolenie […]

Czytaj więcej...

  • plaka_plakat_plakat

Dzień wykładów otwartych Życie warte jest rozmowy – i ty możesz pomóc

Kampania społeczna „Życie Warte jest Rozmowy” działa już od trzech lat. Przez ten czas zorganizowaliśmy wiele edycji wykładów otwartych oraz stworzyliśmy trzy spoty telewizyjne przybliżające odbiorcom zjawisko samobójstw w Polsce. Przez ostatni rok przeprowadziliśmy specjalistyczne webinary, w których profesjonaliści wypowiadali się na temat różnych aspektów prewencji samobójstw ─ począwszy od tego, w jaki sposób rozpoznać kryzys sucidalny, poprzez sposoby […]

Czytaj więcej...