Aktualności

  • plakat-szkolenia_16_10_2020 copy 2

Diagnoza i interwencja w kryzysie samobójczym. Techniki prowadzenia rozmów w kontakcie telefonicznym.

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00

 
Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat diagnozy osób w kryzysie suicydalnym, z myślami
i tendencjami samobójczymi, diagnozy stopnia zagrożenia śmiercią samobójczą osoby depresyjnej oraz interwencji wobec osoby zagrożonej samobójstwem czy po próbie samobójczej. Uczestnicy szkolenia uzyskają najnowszą wiedzę z dziedziny diagnozy i interwencji osób z grupy ryzyka zachowaniem samobójczym. Szkolenie poszerzy […]

Czytaj więcej...

  • 10_02_2021

Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty zachowań suicydalnych. Nabędą też umiejętności […]

Czytaj więcej...

  • drugi_termin_16_10_2020 copy

Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży

Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre dzieci i nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Co powinniśmy wiedzieć, aby mądrze wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń? Jak pomagać, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej?
Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy na temat zachowań […]

Czytaj więcej...

  • plaka_plakat_plakat

Dzień wykładów otwartych Życie warte jest rozmowy – i ty możesz pomóc

Kampania społeczna „Życie Warte jest Rozmowy” działa już od trzech lat. Przez ten czas zorganizowaliśmy wiele edycji wykładów otwartych oraz stworzyliśmy trzy spoty telewizyjne przybliżające odbiorcom zjawisko samobójstw w Polsce. Przez ostatni rok przeprowadziliśmy specjalistyczne webinary, w których profesjonaliści wypowiadali się na temat różnych aspektów prewencji samobójstw ─ począwszy od tego, w jaki sposób rozpoznać kryzys sucidalny, poprzez sposoby […]

Czytaj więcej...

  • Lucy_29_01

Kryzys emocjonalny dziecka – praca z rodzicami

Cele szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat skali zjawiska problemów i kryzysów emocjonalnych, których doświadczają młode osoby w Polsce, z uwzględnieniem wpływu izolacji społecznej wynikającej z epidemii SARS CoV-19 na funkcjonowanie dzieci i nastolatków. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych zaburzeń nastroju u dziecka/nastolatka oraz czynników ryzyka zwiększających wstąpienie kryzysu i zachowania samobójczego dziecka związanych z postawami rodziców i cechami rodzin. Uczestnicy dowiedzą […]

Czytaj więcej...

  • 123397582_1236716186727242_4290773335137378799_o

Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych // II OKN

Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Koło Naukowe Teoretyków Suicydologii WPiA USz
funkcjonujące przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r.
Konferencja stanowić ma płaszczyznę do rozmowy o wszystkich problemach związanych ze zjawiskiem samobójstwa […]

Czytaj więcej...