cropped-baner-glowny

Sprawozdanie z I Kongresu Suicydologicznego

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

W dniu 22 marca 2018 w Auli 1000 UM w Łodzi, na ulicy Pomorskiej 251 – odbył się historyczny I Kongres Suicydologiczny,  poświęcony „Perspektywom zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce, z udziałem zagranicznych i polskich ekspertów w dziedzinie suicydologii.*

Jego przesłanie brzmiało: „Twoje działania mogą uratować życie”.

Organizatorami Kongresu byli: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Zespół Roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.

Patronaty Honorowe: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Polska Agencja Prasowa objęła Kongres patronatem medialnym.

Uczestnicy Kongresu wypracowali DEKLARACJĘ, wskazującą priorytetowe cele Polskiej Strategii Zapobiegania Samobójstwom oraz formy ich realizacji, pod hasłem:

Skuteczne zapobieganie samobójstwom jest możliwe i zależy nie tylko od zaangażowania Instytucji Państwa, ale od zaangażowania każdego z nas!

Deklaracja została uroczyście przekazana Ministerstwu Zdrowia na ręce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniewa Króla

Kongres zgromadził ponad 800 uczestników, w tym lekarzy, psychologów, pielęgniarki, socjologów, prawników, policjantów oraz studentów polsko i anglojęzycznych (sesje tłumaczone symultanicznie). W przeddzień Kongresu ogłoszono zamknięcie rejestracji z powodu braku miejsc.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz,
przewodnicząca Zespołu roboczego prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego

 

*Szczegółowy aktualizowany opis Kongresu na stronie : www.konferencjasuicydologiczna.umed.pl