Wieczór z Suicydologiem – Halszka Witkowska – „Zrozumieć samobójstwo”

Wieczór z Suicydologiem – Halszka Witkowska – „Zrozumieć samobójstwo”

7 maja 2020

Wieczór z Suicydologiem:

Halszka Witkowska – „Zrozumieć samobójstwo”

Czy ktoś z Państwa próbował zadać sobie pytanie, dlaczego właściwie ludzie odbierają sobie życie?

Każdego roku w Polsce milion osób cierpi z powodu zachowań samobójczych! Każdego dnia w naszym kraju 15 osób odbiera sobie życie. Podczas wykładu, którego będziecie Państwo uczestnikami przybliżone zostaną następujące zagadnienia:

– W jakim wieku ludzie najczęściej odbierają sobie życie?

– Dlaczego to właśnie mężczyźni najczęściej umierają w wyniku samobójstwa?

– Jakie są najczęstsze przyczyny samobójstw?

– Czym jest psychiczna pierwsza pomoc?

– Czy rozmowa może uratować ludzkie życie?

– Z jakimi trudnościami społecznymi mierzy się osoba po próbie samobójczej, a z jakimi bliscy, którzy tracą kogoś w wyniku samobójstwa?

– Jakie zawody mierzą się z podwyższonym ryzykiem samobójstw? Czy są wśród nich dentyści?

– Jakie najczęstsze są stereotypy dotyczące samobójstwa i dlaczego są tak niebezpieczne?

– Ilu samobójców pozostawia po sobie list pożegnalny i co możemy w tych listach znaleźć?

– Dlaczego ważny jest czas w kontekście samobójstw?

– Dlaczego samobójstwo tak długo było tematem tabu? Czy jest nim nadal?

– Czym jest cybersuicydologia? Jakie znaczenie ma Internet w kontekście zachowań samobójczych?

– Jak w różnym czasie i w różnych kulturach postrzegano samobójców? Jak traktowano ich rodziny? Czy karano po śmierci? Jakie były zwyczaje pochówku?

– Jak Kościół katolicki podchodzi do problematyki samobójstw i czy nastąpiły jakieś zmiany w ostatnich dekadach?

– Dlaczego rola mediów jest tak istotna w profilaktyce samobójstw?

Samobójstwo to wyjątkowo złożone zjawisko, dlatego ważne jest, aby patrzeć na nie z wielu perspektyw. Przez wieki, zamiast spróbować zrozumieć samobójstwo, ludzie spychali je w otchłań przepełnioną fałszywymi przekonaniami i krzywdzącymi stereotypami. Spójrzmy na samobójstwo inaczej, zacznijmy o nim rozmawiać w sposób odpowiedzialny i otwarty. Nauczmy się przełamywać tabu, bo dzięki temu możemy uratować ludzkie życie! Życie warte jest rozmowy!

Prowadzący: dr Halszka Witkowska – pomysłodawczyni i koordynator kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”. Dysertacje doktorską pod tytułem „Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy” obroniła w 2019 roku na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 roku na tym samym wydziale prowadzi również zajęcia dotyczące suicydologii. Jest jednym z członków Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jest prezesem oraz współtwórcom naukowego koła suicydologicznego „SKoN” powstałego na wydziale Artes Liberales , a także redaktorem Biuletynu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Przewodniczy sekcji ds. Kultury w Polskim Towarzystwie Suicydologicznym. W 2018 roku uzyskała certyfikat Suicydologa. Jest członkiem Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Należy do grupy pracującej nad międzynarodowym grantem pt. E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe w programie ERASMUS +. Ma na swoim koncie szereg publikacji naukowych z zakresu suicydologii, a także liczne wystąpienia na konferencjach oraz w mediach.

Wydarzenie będzie trwało 2 godziny – 1,5 godziny wykład i 30 minut pytania.

Udostępnione zostaną materiały edukacyjne.

Po wykładzie uczestnicy dostaną zaświadczenie.

Halszka Witkowska – „Zrozumieć samobójstwo”

Cena wykładu online to 89 zł.

Aby otrzymać link do rejestracji w wykładzie online należy przesłać potwierdzenie przelewu oraz swoje imię i nazwisko na: szkolenia@suicydologia.org (w temacie proszę podać: Zrozumieć samobójstwo – zgłoszenie).

Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750, tytuł przelewy: Wykład online: Zrozumieć samobójstwo

Powrót do aktualności