Wieczór z Suicydologiem – Adam Czabański – „Samobójstwo a terroryzm – zagłada czy altruizm?”

Wieczór z Suicydologiem – Adam Czabański – „Samobójstwo a terroryzm – zagłada czy altruizm?”

29 maja 2020

Samobójstwo a terroryzm – zagłada czy altruizm?

Samobójcze ataki terrorystyczne wywołują strach i niepokój w całych społeczeństwach. Napastnicy celowo poświęcają swoje życie, wywołując u ludzi szok i prowokują do stawiania licznych pytań.

Podczas wykładu, na który serdecznie Państwa zapraszam, spróbuję na te pytania odpowiedzieć:

 • Jakie są korzenie terroryzmu?

 • Jak możemy zdefiniować terroryzm?

 • Jakie są prawidłowości terroryzmu?

 • Jaki jest wzorzec osobowy samobójcy terrorysty?

 • Czy istnieje profil społeczno-demograficzny samobójcy-terrorysty?

 • Jaki jest model samobójczych zamachów terrorystycznych?

 • Jakie motywacje napędzają działanie samobójcy – terrorysty?

 • Jak odbywa się selekcja kandydatów do samobójczych misji terrorystycznych?

 • Jak przebiega szkolenie i indoktrynacja kandydatów do samobójczych misji terrorystycznych?

 • Czy samobójczy atak terrorystyczny można uznać za przejaw samobójstwa altruistycznego?

 • Przedstawione zostaną sylwetki niektórych samobójców – terrorystów, w tym Mohammeda Atta, dowodzącego atakami na Nowy Jork 11 września 2001 roku.

Samobójcze ataki terrorystyczne dokonywane są w kilkudziesięciu krajach. Na wykładzie skupiamy się na przypadkach z Izraela, Libanu, Iraku i Afganistanu. Pojawiające się raz po raz ataki terrorystyczne w krajach europejskich, takich jak Francja, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania sprawiają, że i tu w Polsce warto o tych problemach rozmawiać i szczegółowe aspekty zagadnienia zgłębiać.

Prowadzący: dr hab. Adam Czabański – socjolog i suicydolog, pracuje w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autor ponad 230 publikacji naukowych (w tym 12 monografii, między innymi: „Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska”, NOMOS, Kraków 2009) przede wszystkim z zakresu szeroko pojmowanej suicydologii. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Prezes Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jest członkiem Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Jako ekspert prowadzi wykłady w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”.

Wydarzenie będzie trwało 2 godziny – 1,5 godziny wykład i 30 minut pytania.

Udostępnione zostaną materiały edukacyjne.

Po wykładzie uczestnicy dostaną zaświadczenie.

Adam Czabański – „Samobójstwo a terroryzm – zagłada czy altruizm”

Cena wykładu online to 89 zł.

Aby otrzymać link do rejestracji w wykładzie online należy przesłać potwierdzenie przelewu oraz swoje imię i nazwisko na: szkolenia@suicydologia.org (w temacie proszę podać: Samobójstwo a terroryzm – zgłoszenie).

Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750, tytuł przelewy: Wykład online: Samobójstwo a terroryzm

Powrót do aktualności