Struktura Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Głównym organem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego jest Zarząd Główny, który liczy 15 członków, w tym wyodrębniona została Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków.

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne posiada 8 Oddziałów Regionalnych:

oddzialyyy

 

W strukturach Towarzystwa wyodrębnionych zostało również 6 Komisji: