Aktualności

  • plakaty__ocena_poziom

Ocena zagrożenia samobójczego

Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
Szkolenie odbędzie się 19 listopada na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.

 
Kryzys samobójczy to doświadczenie, kiedy w człowieku działają destrukcyjne mechanizmy, które stanowią realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Nie każda osoba przeżywa go w dokładnie taki sam sposób, nie u każdej wiąże się z takim samym zagrożeniem, nie każda wymaga natychmiastowej interwencji specjalistycznej. Warto wiedzieć, […]

Czytaj więcej...

  • plakaty__postwencja_poziom

II termin: Postwencja w szkole – interwencje po samobójstwie i próbie samobójczej ucznia

Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Szkolenie odbędzie się 3 grudnia na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.
Pomimo naszych najszczerszych chęci, zaangażowania i starań nie wszystkim próbom samobójczym i samobójstwom uda się zapobiec. A kiedy już pojawi się sytuacja, w której młoda osoba targnie się na swoje życie, warto wiedzieć, jak zareagować i jak wspierać tych, którzy ją znali i tych, dla […]

Czytaj więcej...

  • plakaty__samouszkodzenia_poziom

IV termin: Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży

Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
Szkolenie odbędzie się 26 listopada na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.
Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre dzieci i nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Co powinniśmy wiedzieć, aby mądrze wspierać młodą osobę, która dokonuje […]

Czytaj więcej...

  • 22_10__nauczyciel_poziom

II termin: Nauczyciel i pedagog wobec depresji i zachowań samobójczych młodzieży

Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Szkolenie odbędzie się 22 października na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.
Każdego roku w Polsce około 450 młodych osób do 25 roku życia umiera w wyniku samobójstwa. Szczególnie zagrożone są nastolatki. Na każde samobójstwo przypada aż 100 prób podjętych przez młodych ludzi. Aby właściwie reagować i wspierać młodą osobę doświadczającą zachowań samobójczych należy podjąć […]

Czytaj więcej...

  • interwencja_19_10_poziom

IV termin: Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Szkolenie odbędzie się 19 października na platformie Zoom, między 10:00 a 14:00 (5 h dydaktycznych + 15 min. przerwy)
Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Uczestnicy […]

Czytaj więcej...

  • kalendarz_szkolen_10-12_2021-10

Terminarz szkoleń

październik 2021:
19.10 — Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia – 4 h dydaktyczne, prowadzi Jolanta Palma
22.10 — Nauczyciel i pedagog wobec depresji i zachowań samobójczych młodzieży – 9 h dydaktycznych, prowadzi Lucyna Kicińska
26.10 — Powrót nastolatka po próbie samobójczej do szkoły – 9 h dydaktycznych, prowadzi Lucyna Kicińska

listopad 2021:
09.11 — Samobójstwo i próba samobójcza – […]

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...