II KONGRES SUICYDOLOGICZNY – ŁÓDŹ 19-20.11.2020

II KONGRES SUICYDOLOGICZNY – ŁÓDŹ 19-20.11.2020

15 października 2020

Zapraszamy na II Kongres Suicydologiczny, w dniach 19-20.11.2020. Wydarzenie w całości będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji http://konferencjasuicydologiczna.umed.pl/, na którą już teraz zapraszamy oraz za pośrednictwem serwisu YouTube.

Tematem przewodnim Kongresu jest: Profilaktyka samobójstw – od nauki do praktyki.

Główny cel tegorocznego Kongresu to wsparcie merytoryczne działań na rzecz zapobiegania zachowaniom samobójczym, w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Organizatorzy: Ministerstwo Zdrowia: Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz Zespół Roboczy ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii – Warszawa, Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (PTS), Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNS PTP).

W programie Kongresu zaplanowano 6 sesji plenarnych, poświęconych kluczowym zagadnieniom w profilaktyce samobójstw. Prezentacje, z udziałem zagranicznych ekspertów, będą dotyczyły: programów profilaktyki samobójstw na świecie, monitorowania i epidemiologii zachowań samobójczych, zdalnej pomocy osobom w kryzysie psychicznym (z uwzględnieniem barier i korzyści), kluczowych kompetencji wybranych grup społecznych i zawodowych oraz roli poszczególnych Resortów w profilaktyce samobójstw. Kongres zakończy Debata, której celem jest wypracowanie wytycznych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania zachowaniom samobójczym.

Głównymi adresatami II Kongresu Suicydologicznego są: pracownicy ochrony zdrowia, linii pomocowych, centrum powiadamiania ratunkowego, policji, przedstawiciele zdrowia publicznego, pracownicy i studenci uczelni/ szkół wyższych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowych, przedstawiciele mediów oraz wszystkie osoby zaangażowane w ochronę ludzkiego życia.

Wydarzeniem towarzyszącym II Kongresowi Suicydologicznemu będzie cykl webinarów online zatytułowany „Zapobieganie samobójstwom zadaniem dla nas wszystkich”. 1.5 godzinne warsztaty lub wykłady przeprowadzą zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin.

Zapraszamy na stronę II Kongresu Suicydologicznego:
http://konferencjasuicydologiczna.umed.pl/, gdzie można dokonać rejestracji (w Zakładce „Formularz Zgłoszeniowy”) oraz zapoznać się z Programem i innymi aktualizowanymi informacjami.

Pytania można zamieszczać w Formularzu Zgłoszeniowym – zostaną przekierowane do wskazanych adresatów/organizatorów.

Udział w Kongresie i towarzyszących webinariach jest bezpłatny.

Powrót do aktualności