CERTYFIKAT SUICYDOLOGA

CERTYFIKAT SUICYDOLOGA

2 lutego 2018

Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w imieniu naszego Prezesa prof.zw.dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta uprzejmie informuję, że można zgłaszać swoje kandydatury do przyznania przez prezydium PTS Certyfikatu 
Suicydologa.

Certyfikat będzie gotowy do końca lutego i będzie miał hologram z logo PTS i wytłaczaną pieczątkę przy podpisie prof. Brunona Hołysta.

Kryteria przyznania Certyfikatu Suicydologa:

1. Przynależność i opłacone składki roczne w wysokości 100 zł co najmniej przez 3 lata

2. Przynajmniej 2 publikacje w czasopiśmie naukowym lub rozdział w książce o problematyce suicydologicznej

3. Czynny udział z referatem (posterem) o problematyce suicydologicznej przynajmniej w 2 konferencjach naukowych.

4. Wykazana działalność na polu zapobiegania samobójstwom w różnych formach, w tym raporty i opracowania na ten temat.

5. Terapeuci - lekarze i psycholodzy kliniczni - wykazana działalność lecznicza - terapia pacjentów w kryzysie samobójczym.

6. Wpłata na konto bankowe PTS kwoty 500 zł  - numer konta jest na stronach internetowych PTS - www.suicydologia.org z adnotacją "na certyfikat", ale po akceptacji i przyznaniu certyfikatu przez prezydium PTS.

W swoim zgłoszeniu proszę opisać swój dorobek z odnośnikami do publikacji itp.

Uprzejmie również informuję, że wszyscy członkowie Zarządu Głównego, którzy wyrażą chęć otrzymania Certyfikatu Suicydologa oczywiście nie muszą opisywać swojego dorobku, bo jest powszechnie znany 
i wystarczy, że tylko przyślą na mój adres mailowy samo zgłoszenie i wyrażą chęć otrzymania tego certyfikatu plus oczywiście wpłata 500 zł na konto bankowe PTS.

Uroczyste wręczenie Certyfikatów Suicydologa dla osób zgłoszonych i zatwierdzonych nastąpi na I Kongresie Suicydologicznym 22 marca 2018 roku w Łodzi.

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane naszym certyfikatem do wysyłania zgłoszeń na adres mailowy brodniak47@gmail.com.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Włodzimierz Adam Brodniak

sekretarz Polskiego Towarzystwa Suiucydologicznego

Powrót do aktualności