Diagnoza i interwencja w kryzysie samobójczym. Techniki prowadzenia rozmów w kontakcie telefonicznym.

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00

 
Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat diagnozy osób w kryzysie suicydalnym, z myślami
i tendencjami samobójczymi, diagnozy stopnia zagrożenia śmiercią samobójczą osoby depresyjnej oraz interwencji wobec osoby zagrożonej samobójstwem czy po próbie samobójczej. Uczestnicy szkolenia uzyskają najnowszą wiedzę z dziedziny diagnozy i interwencji osób z grupy […]

Autor |Styczeń 15th, 2021|GŁÓWNA, szkolenia|0 komentarzy

Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty […]

Autor |Styczeń 12th, 2021|GŁÓWNA, szkolenia|0 komentarzy

Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży

Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre dzieci i nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Co powinniśmy wiedzieć, aby mądrze wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń? Jak pomagać, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej?
Cel […]

Autor |Grudzień 5th, 2020|GŁÓWNA, szkolenia|0 komentarzy

Kryzys emocjonalny dziecka – praca z rodzicami

Cele szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat skali zjawiska problemów i kryzysów emocjonalnych, których doświadczają młode osoby w Polsce, z uwzględnieniem wpływu izolacji społecznej wynikającej z epidemii SARS CoV-19 na funkcjonowanie dzieci i nastolatków. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych zaburzeń nastroju u dziecka/nastolatka oraz czynników ryzyka zwiększających wstąpienie kryzysu i zachowania samobójczego dziecka związanych z postawami […]

Autor |Listopad 16th, 2020|GŁÓWNA, szkolenia|0 komentarzy