Nauczyciel oraz pedagog wobec depresji i zachowań samobójczych młodzieży

Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Każdego roku w Polsce około 450 młodych osób do 25 roku życia umiera w wyniku samobójstwa. Szczególnie zagrożone są nastolatki. Na każde samobójstwo przypada aż 100 prób podjętych przez młodych ludzi. Aby  właściwie reagować i wspierać młodą osobę doświadczającą zachowań samobójczych należy podjąć odpowiednie działania interwencyjne,  terapeutyczne, psychiatryczne.

Cel szkolenia:
Poszerzenie […]

Autor |Luty 20th, 2020|szkolenia|0 komentarzy

Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób […]

Autor |Luty 18th, 2020|szkolenia|0 komentarzy

Zachowania samobójcze – szkolenie dla policji i służb mundurowych

Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Istotną rolę w zakresie zapobiegania samobójstwom odgrywają służby, w tym policja, które bardzo często jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia. Dla tego tak ważne jest, by ich przygotowanie z zakresu radzenia sobie w sytuacji kryzysowej było kompleksowe, aby w sytuacji nagłej umieli adekwatnie reagować.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy przez pracowników policji […]

Autor |Luty 17th, 2020|szkolenia|0 komentarzy