Biuletyn PTS wrzesień/październik (nr 16)

Biuletyn PTS wrzesień/październik (nr 16)

20 października 2019

Drodzy Czytelnicy,

rodzicom często wydaje się, że rozmawiają ze swoimi dziećmi, tymczasem oni prowadzą monolog, uzupełniony pytaniami o codzienność: odrobiłeś lekcje? jesteś głodny? byłeś na francuskim? Podenerwowani brakiem odpowiedzi zarządzają kolejne kary. Ograniczenie dostępu do Internetu, zakaz wyjścia ze znajomymi w weekend – komunikacja przeradza się w system nakazów, zakazów, wymagań i prostej wymiany podstawowych informacji, które swoją tematyką nawiązują jedynie do biologicznego i społecznego przetrwania. Pojawia się też szybko pytanie: Kto ukradł nam język, dzięki któremu można opowiedzieć nie tylko o swoich emocjach, ale także o największych lękach i porażkach? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w analizie miejsca dziecka i dzieciństwa w relacji rodzinno-społecznej. Czym charakteryzuje się okres dzieciństwa? To czas beztroski, zabawy, braku problemów, ignorowania realiów rzeczywistości. To moment, do którego po latach powinniśmy wracać pamięcią, odczuwając przy tym ciepło w sercu. Czy ten opis przystaje w jakikolwiek sposób do współczesności? Godziny dodatkowych korepetycji, kursy językowe, treningi sportowe – to tylko część obowiązków narzucanych młodemu człowiekowi obok obowiązkowych zajęć szkolnych. Pod osłoną chęci rozwijania zainteresowań swojego dziecka, rodzice kupują sobie więcej czasu na pracę i kolejne obowiązki. Wydane pieniądze na zajęcia „rozwojowe” stają się potem idealnym argumentem w dyskusji, wypominaniem poczynionych w dziecko inwestycji. Tak, sprawy finansowe także nie omijają dzieci we współczesnej rzeczywistości. Rodzice bezwiednie wprowadzają swoje potomstwo dość szybko w świat wartości materialnych i zależności określających życie dorosłych. Media, które „żyją” z przyspieszania rzeczywistości także nie ułatwiają momentu dorastania. Do niedawna gdy ktoś w szkole przewrócił się pod tablicą, śmiało się z niego najwyżej 30 osób z klasy. Dziś nagrany i zamieszczony na Youtube filmik może mieć nawet 10 000 odsłon. Do takiej fali krytyki, do tzw. „mowy nienawiści” nie zdążyliśmy się przyzwyczaić. Narzekają na to politycy, gwiazdy estrady, czy znani celebryci. A co się dzieje gdy taka fala dotyka „zwykłego” człowieka, co zaś kiedy uderzy w bezbronnego nastolatka? Czym wtedy staje się wypowiedź matki, która mówi – „nie przejmuj się ze mnie też śmiano się w szkole, niedługo im przejdzie”? Tak łatwo przychodzi nam ocenianie cudzych problemów. Tym samym, szybko zapominamy, że nie tak dawno nasze problemy i ich wyobrażenia także uległy transformacji. Dlatego 14 października zorganizowaliśmy kolejne wydarzenie z cyklu kampanii Życie warte jest rozmowy, tym razem pod tytułem „Edukuj – wspieraj – bądź”, głównym tematem było zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.

Redaktor Naczelna Halszka Witkowska

Napisz do redakcji

(Redakcja pozostaje wdzięczna za wsparcie w kolportażu biuletynu wśród zainteresowanych, w tym członków oddziałów regionalnych PTS. Zainteresowanych subskrypcją, jak i jej zerwaniem, prosimy o kontakt pod podany wyżej adres.)

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego planuje rozpocząć szkolenia z zakresu prewencji samobójstw, profilaktyki zachowań samobójczych, oraz suicydologii. Chętnych członków PTS zapraszamy do współpracy i do kontaktu z sekretarzem PTS Panią Doktor Darią Biechowską.

Z okazji 89. urodzin, redakcja biuletynu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym profesorowi Brunonowi Hołystowi.

Wydarzenia

Według danych zgromadzonych przez Komendę Główną Policji co roku odnotowuje się około 1000 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Polska pod względem liczby samobójstw wśród małoletnich jest na drugim miejscu w Europie. Dlatego tak ważna jest świadomość skali problemu wśród dorosłych, dla których troska o zdrowie psychiczne młodego pokolenia oraz pomoc w sytuacji kryzysowej powinny być priorytetem. 14 października w godzinach 10:00-15:00, w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”, w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej 11a w Warszawie odbył się Dzień Wykładów Otwartych pod hasłem: Edukuj – wspieraj – bądź. Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Wydarzenie zorganizował Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Adresatami październikowych wykładów byli dorośli, którzy mogą, a wręcz powinni, pomóc dziecku lub nastolatkowi w kryzysie psychicznym – zarówno jego najbliżsi, jak i różne instytucje, w tym szkoły i pracujący w nich nauczyciele. Aby to robić, trzeba m.in. wiedzieć, w jaki sposób wspierać zarówno dzieci i młodzież w kryzysie, jak i osoby z ich otoczenia. W tym celu na wydarzenie zaprosiliśmy ekspertów, którzy w ciągu około 30-minutowych wykładów podjęli konkretne aspekty problemu i wyzwań prewencyjnych. Po każdej wypowiedzi słuchacze mieli okazję zadać pytania oraz porozmawiać z prelegentem. Równolegle do wykładów, przez cały czas trwania wydarzenia, każdy potrzebujący rozmowy uczestnik mógł skorzystać z konsultacji u dyżurujących w Pokojach Wsparcia specjalistów. Wydarzenie okazało się dużym sukcesem, o czym świadczyła zarówno sala zapełniona po brzegi gośćmi, a także długie dyskusje po prezentowanych wykładach.
Warto również wspomnieć o sukcesie ostatniego wydarzenia zorganizowanego w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”. Po Wykładach Otwartych zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom zdecydowanie wzrosło zainteresowanie Polskim Towarzystwem Suicydologicznym. Od czasu wydarzenia do Towarzystwa zgłosiło się wiele osób zainteresowanych członkostwem.

Jednym z najważniejszych problemów dotyczących najmłodszych jest przemoc wobec nich – czy to ze strony rówieśników, czy dorosłych. Problematykę tej przemocy, jak również wykorzystywania najmłodszych i ochrony ich praw, podejmie konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”. W tym roku odbędzie się ona w dniach 21-22 października w Warszawie. Jest ona organizowana od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę razem z Ministerstwem Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa. W jej trakcie eksperci z kraju i ze świata przedstawią swoje projekty dotyczące zapobiegania przestępstwom wobec dzieci, a także zaprezentują najnowsze badania dotyczące tego problemu. Program konferencji przewiduje sesje plenarne, wykłady, a także warsztaty w mniejszych grupach. Na wydarzenie można rejestrować się na stronie internetowej organizatorów.

Zdrowie psychiczne nie jest tylko problemem jednostki. Stan psychiczny jednego człowieka w znaczący sposób wpływa także na społeczeństwo. Tą właśnie problematyką zajęli się uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowia Psychicznego pt. „Wpływ zdrowia psychicznego na bezpieczeństwo publiczne”. Konferencja odbyła się 9 października 2019 r. w Teatrze Miejskim w Lesznie. W czasie wydarzenia uczestnicy mogli wysłuchać wykładów ekspertów z dziedziny zarówno psychiatrii, jak i różnych gałęzi prawa. Celem konferencji jest m.in. podniesienie kompetencji w zakresie niesienia pomocy osobom w złym stanie psychicznym, jak również walka ze stygmatyzacją osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie wydarzenia.

18 października 2019 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się VIII Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. Jest to wydarzeni organizowane przez Sekcję Naukową Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach tego wydarzenia, które odbywa się w okolicach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (10 października) w ramach Forum spotykają się mieszkańcy Warszawy i okolic zainteresowani tematyką zdrowia psychicznego, zarówno osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, jak i profesjonalistów z obszaru zdrowia psychicznego. Tematem tegorocznego forum jest Profilaktyka Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Samobójstwom. Podczas wydarzenie odbędą się sesje naukowe i grupy dyskusyjne, będzie to także miejsce do spotkania innych specjalistów i przedstawicieli fundacji, kampanii społecznych i innych podmiotów zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem psychicznym. Więcej informacji można uzyskać na stronie wydarzenia na Facebooku.

Publikacje

Jednym z tematów wywołujących najwięcej dyskusji wśród suicydologów jest temat eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Tym tematem postanowiły zająć się naukowczynie (Sheri Mila Gerson, Amanda Bingley, Nancy Preston, Anne Grinyer) z Lancaster University, których artykuł zatytułowany “When is hastened death considered suicide? A systematically conducted literature review about palliative care professionals’ experiences where assisted dying is legal” pojawił się na łamach czasopisma BMC Pallative Care. Badaczki przeprowadziły systematyczny przegląd literatury pod kątem artykułów mówiących o doświadczeniach lekarzy, których pacjenci dokonali eutanazji. Ich celem było ustalenie, kiedy dokładnie o eutanazji mówi się jako o samobójstwie, a także zgromadzenie doświadczeń profesjonalistów na co dzień stykających się z przypadkami eutanazji.
Autorki stwierdzają, że z literatury jasno wynika, iż niezbędne jest polepszenie komunikacji między specjalistami zajmującymi się eutanazją. Stwierdzają również, że pomimo dużej liczby publikacji traktujących o eutanazji, nadal nie można jasno określić granicy między eutanazją i samobójstwem.

W pakistańskim czasopiśmie naukowym Northwest Journal of Medical Sciences pojawił się artykuł zatytułowany “Patterns and Trends of Suicide Among Females in Peshawar”. Zespół badaczy (Faqirullah, Tasneem Murad, Sheeba Shabbir, Ejaz Aziz, Rizwan Zafar Ansari, Sundus Ambreen) przeprowadził autopsje 44 kobiet, które popełniły samobójstwo między styczniem a grudniem 2017 roku w dystrykcie Peshawar w Pakistanie. Naukowcy konkludują, że większość samobójstw wiązała się z problemami rodzinnymi i małżeńskimi, a najczęstszymi sposobami popełnienia samobójstwa jest otrucie się (n=28) i powieszenie. Stwierdzili oni także, że 13 ofiar miało uprzednią historię samookaleczeń, a 30 z nich po próbie samobójczej zostało przewiezionych do szpitala w celu podjęcia leczenia ambulatoryjnego. Według pakistańskich statystyk to kobiety są bardziej narażone na popełnienie samobójstwa niż mężczyźni, a zagrożenie to wzrasta kiedy są w okresie płodnym. Innymi czynnikami wpływającymi na zwiększone zagrożenie kryzysem psychicznym jest zła sytuacja materialna, normy kulturowe, niechciane ciąże oraz zły stan zdrowia.

Zapobieganie depresji i samobójstwom może odbywać się na wiele sposobów. Wiele czynników może pomóc osobom w kryzysie w oddaleniu od siebie myśli o autoagresji lub innych ryzykownych zachowaniach. Według dużej ilości osób jednym z bardzo ważnych czynników jest religijność lub duchowość jednostki. To właśnie wpływem religijności na ryzykowne zachowania wśród więźniów zajęli się naukowcy w najnowszym badaniu, którego wyniki ukazały się w Journal of Research on Religion & Health. Zbadali oni stosunek do religii wśród uwięzionych, a następnie wyniki tych badań zestawili z kwestionariuszami dotyczącymi zachowań wysokiego ryzyka wypełnionych przez osadzonych. Po przeanalizowaniu wyników naukowcy doszli do wniosku, że duchowy aspekt ma pozytywny wpływ nie tylko na zmniejszenie liczby zachowań autoagresywnych, ale także innych zachowań niebezpiecznych. Według przeanalizowanych danych, więźniowie zwracający większą uwagę na duchowy wymiar życia byli także mniej narażeni na uzależnienia od narkotyków i alkoholu, a nawet rzadziej palili tytoń. Badacze podsumowują, że kultywowanie religijności u wierzących więźniów może być dobrą metodą prewencji zachowań ryzykownych w więzieniach.

W mediach

W świadomości wielu osób bycie celebrytą, osobą znaną szerokiej publiczności, jest sposobem na zapewnienie sobie wolności od problemów – zarówno tych finansowych, jak i psychicznych. Bardzo często rzeczywistość jest inna, a życie osoby publicznej wcale nie jest tak dobre, jak może się wydawać. O tym właśnie mówi w wywiadzie przeprowadzonym przez Artura Zaborskiego dla kwartalnika Przekrój Jim Carrey. Aktor, znany przede wszystkim z filmów komediowych, opowiada o zmianach w swoim życiu i momentach, kiedy samo przeżycie wydawało się dla niego czymś niemalże niemożliwym. Mówi także o wpływie zarówno producentów, jak i fanów na jego życie prywatne oraz samopoczucie, a także o sposobach radzenia sobie z tymi problemami – tych, które nie zawsze były zdrowe, ale też o takich, dzięki którym w końcu mógł wyjść z depresji.

Historia państwa polskiego jest niezwykle burzliwa, pełna ciężkich chwil dla jego mieszkańców. Jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w historii Polski jest bez wątpienia II wojna światowa. O niej, o jej wpływie na Polaków, a także o dorastaniu w jej cieniu opowiada w wywiadzie dla tygodnika Polityka prof. dr hab. Katarzyna Schier. W wywiadzie pani profesor przytacza m.in. badania, które wykazują, że aż 30% osób w wieku 80+ mieszkających w okolicach Warszawy cierpi na zaburzenie stresu pourazowego. Według podobnych badań w krajach zachodnich takie wskaźniki nie przekraczają 5%. Według niej jest to jeden z powodów braku dobrej relacji między dorosłymi dziećmi w wieku 40-50 lat a ich rodzicami. W wywiadzie tłumaczy ona, jak doświadczenie wojny i okresu powojennego wpływa na obecne stosunki w rodzinie i społeczeństwie oraz odpowiada na pytanie, czy w takich okolicznościach była w ogóle możliwość zostania tzw. dobrym rodzicem. Wywiad, przeprowadzony przez Katarzynę Czarnecką, ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób w dzisiejszych czasach pełnić rolę rodziców oraz jak dorosłe dzieci mogą poradzić sobie z wpływem swoich rodziców na ich własne postępowanie jako dorośli.

1 października rozpoczęła swoją działalność nowa całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem 800 080 222 profesjonalną pomoc będą mogły uzyskać nie tylko dzieci i młodzież, ale także rodzice, pedagodzy i nauczyciele. Pracownicy telefonu zaufania oferują pomoc w sprawach, o których młodym osobom może być trudno porozmawiać z kimkolwiek innym, takich jak przemoc w domu, cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania czy samookaleczenia. Numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym filmem:

Potrzebujesz pomocy?

800 70 2222 – bezpłatne Centrum Wsparcia dostępne 24h na dobę, 7 dni w tygodniu | email | czat |

116 123 – bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych, dostępny codziennie od 14.00 do 22.00

Redakcja biuletynu

Halszka Witkowska (red. nacz.) – Paulina Durakiewicz – Dominika Filipowicz – Zuzanna Kiwerska – Sebastian Różycki – Andrzej Gawliński – Adrian Sobolewski

Korekta merytoryczno-językowa

Anna Baran – Daria Biechowska – Jolanta Palma

Napisz do redakcji

Niniejszy biuletyn wysyłany jest do wszystkich znanych nam adresów członkowskich Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jeżeli nie życzysz sobie go otrzymywać, kliknij tutaj, aby odsubskrybować.

Powrót do aktualności