Bezpłatny webinar: Jak pomagać ludziom przez telefon 

Bezpłatny webinar: Jak pomagać ludziom przez telefon 

28 kwietnia 2020

 link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVptOtSpeTkGIVA-DaYSQXi4Ua2QDi5gn8lljvY6np6fq5zQ/viewform?usp=sf_link 

Informacje organizacyjne: Spotkanie odbędzie się na platformie Clickmeeting i potrwa 60 minut (50 min wykładu + 10 min na pytania).

Osoby, które są zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza. Osoby zakwalifikowane otrzymają link do webinaru najpóźniej 03.05.2020 r. Bardzo prosimy o punktualne przybycie. Limit miejsc wynosi 1000 osób.

Według oficjalnych statystyk Komendy Głównej Policji tylko w 2019 roku w Polsce 5255 osób zmarło w wyniku samobójstwa, 98 z nich to osoby poniżej 18 roku życia. Oznacza to, że statystycznie każdego dnia w wyniki samobójstwa zmarło 14 osób. Te statystyki, choć szokujące, nie dają prawdziwego obrazu zjawiska zachowań samobójczych w naszym kraju. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na każde uwzględnione w oficjalnych statystykach samobójstwo, przypada 10/15 prób samobójczych. 7% nastolatków w wieku 13-17 lat deklaruje, że podjęło w swoim życiu próbę samobójczą. Oznacza to, że statystycznie w każdej klasie są 2 osoby, które próbowały odebrać sobie życie (FDDS, 2018). Obecna sytuacja związana z pandemią odbija się na kondycji psychicznej społeczeństwa i może przełożyć się na wzrost zachowań samobójczych związany nie tylko z izolacją i depresją, ale także z utratą pracy czy kłopotami finansowymi. Kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa osobie, której towarzyszą myśli depresyjne i samobójcze jest jej umiejętne wspieranie, zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej, a w niektórych przypadkach również farmakoterapii.

Webinar adresowany jest do wszystkich osób, które świadczą lub planują świadczyć pomoc psychologiczną przez telefon. Zapraszamy na nie psychologów, pedagogów, pracowników OIK, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i konsultantów nowopowstających telefonów pomocowych.

Prelegentka omówi na przykładach:

· narzędzia i techniki skuteczne podczas rozmów przez telefon,

· 3 zasady skutecznej komunikacji,

·najczęściej pojawiające się błędy, które występują po stronie osoby pomagającej,

·propozycję kontraktu w kontekście pomocy zdalnej.

Celem szkolenia jest uporządkowanie narzędzi i usystematyzowanie wiedzy w kontekście zdalnego kontaktu pomocowego.

Osoby, które wezmą udział w webinarium oraz wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają materiały podsumowujące omawiane treści.

O prowadzącej: Lucyna Kicińska absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice – Manchester UK. Umiejętności trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji MARATON, gdzie ukończyła roczny kurs „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”. Ukończyła liczne treningi, szkolenia i warsztaty tematyczne, m.in. Funkcjonowanie zespołów i grup, Trening zachowań społecznych, Warsztaty społecznego porozumiewania się, Po próbie samobójczej – działania szkoły, poradni w sytuacji kryzysu suicydalnego w szkole, Fierce Conversations® OdWażne rozmowy. Od 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. Prowadzi szkolenia i webinaria z zakresu komunikacji, świadczenia pomocy psychologicznej przez telefon, wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

kalendarium-01

Powrót do aktualności