WYNIKI I EDYCJI KONKURSU „ZAWSZE WYBIERAJ ŻYCIE”

WYNIKI I EDYCJI KONKURSU „ZAWSZE WYBIERAJ ŻYCIE”

15 listopada 2016

Z nadesłanych prac konkursowych wybrane zostały trzy z nich, które zostały ocenione przez Komisję za najbardziej oryginalne, najtrafniej opisujące temat konkursu, który brzmiał „JAK MOŻNA POMÓC OSOBIE Z MYŚLAMI SAMOBÓJCZYMI?”. Zwycięskie prace zostały nadesłane przez:

– Panią Marlenę Stradomską,
– Panią Jadwigę Bajek,
– Panią Aleksandrę Pliszkę.

Powyższa kolejność jest przypadkowa. Zwycięzcy otrzymają książki profesora Brunona Hołysta pt. „SUICYDOLOGIA” z roku 2012 (wydanie najnowsze) z autografem autora.

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne chce również wyróżnić trzy prace autorstwa Pani Sylwii Nowak, Pani Sylwii Głuszek-Woźniakowskiej oraz Pani Katarzyny Zielińskiej. Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych są egzemplarze rocznika SUICYDOLOGIA.

Serdecznie gratulujemy !

Zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych konkursach PTS-u !

Z nagrodzonymi pracami można się zapoznać pod niniejszym adresem:

Praca Pani Marleny Stradomskiej

Praca Pani Jadwigi Bajek

Praca Pani Aleksandry Pliszki

Prawa do wszystkich prac są zastrzeżone.

14212841_1572093593098760_3334306985863697379_n

Powrót do aktualności