Drodzy Czytelnicy,
ugruntowane w społeczeństwie stereotypy nierzadko utrudniają podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zachowań samobójczych. Stereotypy te tworzą się na kilku płaszczyznach. Istotnym czynnikiem w ich wytwarzaniu jest głos dziennikarzy i ludzi mediów, innym – powszechnie niezrozumiały i źle powtórzony język przekazu naukowego czy religijnego. Jak pokazują wyniki badań przedstawione w bieżącym biuletynie, również przekaz […]