Dnia 24 marca 2017 roku na wszystkich wydziałach Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej odbyły się Dni Otwarte. Kadra, samorząd i organizacje chciały zachęcić potencjalnych kandydatów do podjęcia studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii i przybliżyć im specyfikę pracy socjalnej, zawodów pomocowych.

W ramach działalności oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego zostały przeprowadzone warsztaty: Wyzwania psychologii XXI wieku – […]