10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego!

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego!

10 października 2016

Ogólnym celem tego dnia jest podnoszenie świadomości na całym świecie z zakresu zagadnień zdrowia psychicznego oraz mobilizacji wysiłków na rzecz zdrowia psychicznego.

W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ) jako temat przewodni wybrała pierwszą pomoc psychologiczną.

Kluczowe informacje według ŚOZ:

-Zjawiska kryzysowe związane z narażeniem na traumę i nagłą utratę osoby bliskiej występują we wszystkich społecznościach świata.
-Orientacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy psychologicznej daje nam ramy jak reagować w sposób naturalny, wspomagający i praktyczny w stosunku do osoby wymagającej takiej pomocy.
-Częstym błędem w bieżących działaniach humanitarnych w wielu krajach jest udostępnianie pierwszej pomocy psychologicznej wyłącznie w przypadku braku innej opieki.
-Pierwsza pomoc psychologiczna jest możliwa i właściwa podczas kryzysów i powinna być uzupełniana o inne istotne działania z zakresu zdrowia psychicznego i psychospołecznego.

Więcej informacji oraz jak udzielać pierwszą pomoc psychologiczną można znaleźć na stronie (w języku angielskim):
www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

poster_01

poster_05

poster_02

poster_03

Powrót do aktualności