cropped-baner-glowny

Komunikat III

Zapraszamy na

I KONGRES SUICYDOLOGICZNY

„Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”

Łódź, 22 marca 2018

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, Aula 1000

Główni Organizatorzy:

Uniwersytet Medyczny w  Łodzi – I Katedra Psychiatrii

Ministerstwo Zdrowia – Departament Zdrowia Publicznego oraz Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

CELEM KONGRESU jest wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki  zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy i działań podejmowanych w tym obszarze.

Przesłanie: Twoje działania mogą uratować życie.

PROGRAM
9.00- 10.00      Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15   Powitanie, wystąpienia zaproszonych gości honorowych

10.15 – 12.00      Sesja Plenarna I. Stan aktualny profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce

 1. Depresja i kryzysy samobójcze w Polsce.
 2. Realizacja Narodowego Programu Zdrowia w obszarze prewencji samobójstw.
 3. Działania podjęte przez Zespół Roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji. przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.
 4. Strategia Zapobiegania Samobójstwom i Depresji jako element  budowania zdrowego społeczeństwa.

12.00 – 12.15   Przerwa na kawę

12.15 – 14.00      Sesja Plenarna II. Wyniki ewaluacji programów prewencyjnych w innych krajach, na przykładzie Irlandii, Niemc, Austrii, Holandii (zaproszeni  goście zagraniczni – sesja tłumaczona)

 1. The current status of national suicide prevention programmes in a global context.
 2. The German national suicide prevention program – current situation and developments
 3. 5 years of experience with the Suicide Prevention Plan Austria (SUPRA)
 4. National Suicide Prevention Approaches in the Netherlands: the journey towards the tipping point.

14.00 – 14.45   Lunch

14.45 – 16.45   Sesje równoległe + warsztaty

Sesja III – Przykłady działań w zakresie prewencji samobójstw w Polsce

 1. Rola jednostek samorządu terytorialnego w prewencji samobójstw i depresji (Urząd Marszałkowski Łódź)
 2. Profilaktyka samobójstw w mediach.
 3. Prewencja przemocy i zachowań autoagresywnych w internecie.
 4. Dyskusja
Sesja IV – Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

 1. Zagadnienia prawne w prewencji samobójstw.
 2. Prewencja samobójstw w służbach penitencjarnych.
 3. Rola Kościoła Katolickiego w prewencji samobójstw.
 4. Inicjatywy pozarządowe w prewencji samobójstw (NGO/ wolontariat).
Warsztaty
14.45 – 16.45   Warsztaty do wyboru (ograniczona lista uczestników)
 1. Profilaktyka samobójstw i depresji w szkołach i uczelniach.
 2. Uzależnienia jako czynnik ryzyka samobójstw – prewencja.
 3. Prewencja samobójstw w służbie zdrowia – ocena ryzyka samobójczego.

16.45 – 17.00 Przerwa

17.00 – 18.00 Dyskusja Panelowa:
Wyzwania i szanse związane z zapobieganiem samobójstwom w Polsce.

18.00 – 18.30 Podsumowanie Kongresu
Wspólne wypracowanie

Deklaracji Pokongresowej dotyczącej realizacji KRAJOWEJ STRATEGII ZAPOBIEGANIA SAMOBÓJSTWOM I DEPRESJI

18.30 – 20.00 Uroczysta Kolacja

 

Udział w Kongresie nieodpłatny.

 

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.konferencjasuicydologiczna.umed.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Pani prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz – Przewodnicząca Zespołu roboczego

prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego,

Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

Kierownik I Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi,

92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10

Sekretariat – tel., faks  42 675 77 16; e-mail: klinikam@csk.umed.lodz.pl

 

Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

tel. 22 53 00 318, e-mail: dep-zp@mz.gov.pl