Komunikat I

Zapraszamy na

I KONGRES SUICYDOLOGICZNY

„Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”

Łódź, 22 marca 2018

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, Aula 1000

Główni Organizatorzy:

Uniwersytet Medyczny w  Łodzi – I Katedra Psychiatrii

Ministerstwo Zdrowia – Departament Zdrowia Publicznego oraz Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

CELEM KONGRESU jest wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki  zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy i działań podejmowanych w tym obszarze.

PROGRAMIE KONGRESU zaplanowano wystąpienia krajowych i zagranicznych autorytetów z zakresu prewencji samobójstw oraz warsztaty tematyczne.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Pani prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz – Przewodnicząca Zespołu roboczego

prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego,

Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

Kierownik I Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi,

92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10

Sekretariat – tel., faks  42 675 77 16; e-mail: klinikam@csk.umed.lodz.pl

 

Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

tel. 22 53 00 318, e-mail: dep-zp@mz.gov.pl