III ogólnopolska konferencja naukowa
Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze

 

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 7 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia odwołane zostają wszystkie wydarzenia otwarte organizowane z ramienia Uniwersytetu. Konferencja jest planowana dopiero na jesieni, jednak oficjalna data zostanie ustalona, kiedy sytuacja w kraju się ustabilizuje.

Konferencja Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze będzie poświęcona szeroko pojmowanym sytuacjom granicznym ze szczególnym akcentem na kwestię samobójstwa w kontekście kulturowym.

Pierwsza i druga edycja konferencji spotkały się z dużym zainteresowaniem. Celem tej edycji jest, podobnie jak wcześniej, stworzenie przyjaznej przestrzeni do międzyobszarowej dyskusji na temat problemu autodestrukcji i skłonienie wszystkich uczestników, referentów i słuchaczy, do refleksji oraz poszerzania swojej wiedzy z zakresu tak ważnego obszaru współczesnej nauki, jakim jest suicydologia.

Zakres tematyczny:

Wnikliwe zbadanie problemu sytuacji granicznych wymaga interdyscyplinarnego podejścia bazującego na wiedzy z wielu dziedzin nauki – m.in. psychologii, socjologii, kryminologii, medycyny, geografii, antropologii – ale i filozofii, filologii czy kulturoznawstwa, rozpatrujących obecność i znaczenie sytuacji granicznych w tekstach kultury. Dzięki różnym perspektywom możliwa będzie szersza refleksja nad językiem, jakiego używa się do opisywania zachowań autodestrukcyjnych, zarówno w kontekście naukowym, jak i codziennym. Dlatego też zależy nam, aby w konferencji uczestniczyli badacze zajmujący się różnymi dziedzinami współczesnej nauki, abyśmy wspólnie tworzyli przestrzeń sprzyjającą swobodnej wymianie myśli.

Zgłoszenia wystąpień:

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, adres e-mailowy, afiliację oraz abstrakt w języku polskim (150 – 300 słów) prosimy przesłać na adres: konf.autodestrukcja@gmail.com