PORADNIK DLA MODERATORÓW I ADMINISTRATORÓW SERWISÓW INTERNETOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją: „PORADNIK DLA MODERATORÓW I ADMINISTRATORÓW SERWISÓW INTERNETOWYCH WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PREWENCJI SAMOBÓJSTW” autorstwa: Anny Baran, Jolanty Palmy, Marty Soczewki, Halszki Witkowskiej, Andrzeja Gawlińskiego, Anny Kwaśnik, Filipa Matuszewskiego, Krzysztofa Rosy, Martyny Różyckiej i Adama Wolniaka.

Poradnik jest bezpłatny do pobrania pod linkiem

 

21 lutego 2020|

Nauczyciel oraz pedagog wobec depresji i zachowań samobójczych młodzieży

Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Każdego roku w Polsce około 450 młodych osób do 25 roku życia umiera w wyniku samobójstwa. Szczególnie zagrożone są nastolatki. Na każde samobójstwo przypada aż 100 prób podjętych przez młodych ludzi. Aby  właściwie reagować i wspierać młodą osobę doświadczającą zachowań samobójczych należy podjąć odpowiednie działania interwencyjne,  terapeutyczne, psychiatryczne.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat skali zjawiska, uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży, rozpoznawania symptomów depresji i ryzyka samobójczego, […]

20 lutego 2020|

Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty zachowań suicydalnych. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności oceny zarówno zagrożenia ryzyka samobójstwem, jak […]

18 lutego 2020|

Zachowania samobójcze – szkolenie dla policji i służb mundurowych

Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Istotną rolę w zakresie zapobiegania samobójstwom odgrywają służby, w tym policja, które bardzo często jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia. Dla tego tak ważne jest, by ich przygotowanie z zakresu radzenia sobie w sytuacji kryzysowej było kompleksowe, aby w sytuacji nagłej umieli adekwatnie reagować.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy przez pracowników policji i innych służb mundurowych z zakresu prowadzenia rozmów, zasad postępowania z osobami w kryzysie samobójczym […]

17 lutego 2020|