Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Istotną rolę w zakresie zapobiegania samobójstwom odgrywają służby, w tym policja, które bardzo często jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia. Dla tego tak ważne jest, by ich przygotowanie z zakresu radzenia sobie w sytuacji kryzysowej było kompleksowe, aby w sytuacji nagłej umieli adekwatnie reagować.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy przez pracowników policji i innych służb mundurowych z zakresu prowadzenia rozmów, zasad postępowania z osobami w kryzysie samobójczym i udzielania im wsparcia emocjonalnego. Istotnym elementem szkolenia jest zwrócenie uwagi na czynniki chroniące osobę przed podjęciem próby samobójczej oraz miejsca, w których można uzyskać pomoc. Adresaci szkolenia dowiedzą się również, jak informować najbliższych o samobójstwie członka rodziny, jak rozmawiać i wspierać osoby osierocone przez samobójcę oraz gdzie szukać pomocy.

Adresaci szkolenia:
Policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, strażnicy więzienni, pracownicy służb specjalnych, żołnierze, funkcjonariusze straży ochrony kolei i strażnicy graniczni.

Ramowy program szkolenia:
Zagadnienia teoretyczne: pojęcie samobójstwo, próba samobójcza, zachowania samobójcze w wybranych grupach wiekowych (ich specyfika), pakty samobójcze, efekt Wertera,
Zagadnienia praktyczne: rozpoznawanie oznak zagrożenia samobójstwem; komunikacja z osobą zagrożoną samobójstwem; sposoby radzenia sobie z traumą po udziale w akcji z samobójstwem lub próbą samobójczą człowieka.Szkolenie odbywa się między godziną 9:30 a 17:30:
9:30 – 11:00 wykład
11:00 – 11:15 przerwa 1
11:15 – 12:45 wykład 2
12:45 – 13:45 przerwa obiadowa
13:45 – 15:15 warsztaty 1
15:15 – 15:30 przerwa 2
15:30 – 17:00 warsztaty 2
17:00 – 17:30 podsumowanie
Osoba prowadząca: doktor habilitowany Adam Czabański
Socjolog i suicydolog z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest autorem 230 publikacji naukowych, w tym 11 książek z dziedziny suicydologii. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Prowadził szkolenia z problematyki samobójstw dla nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, kuratorów sądowych, policjantów i negocjatorów policyjnych.
Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.
ZNIŻKI:
– 50 zł dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie
– 50 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba
-100 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba na więcej niż jedno szkolenie
Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 20 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczny zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Jolanta Palma — koordynator merytoryczny, 607 355 181
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971