Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00

Lęk to emocja, która jest obecna u wszystkich ludzi. Jest ona normalna i potrzebna, ponieważ jej podstawowe zadanie to chronić nas przed niebezpieczeństwem. Jednak na dzieci i nastolatki może oddziaływać znacznie silniej niż na dorosłych. I kiedy przejmuje częściową lub całkowitą kontrolę nad aktywnością młodej osoby, może doprowadzić do zaburzeń lękowych – najpowszechniej występujących problemów zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.

Cel szkolenia:
• znajomość problematyki zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
• umiejętność rozpoznawania objawów lękowych w zachowaniu młodych osób,
• umiejętność wykorzystania wybranych metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z młodą osobą.

Ramowy program:
1. Rozpowszechnienie i objawy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
2. Rozpoznawanie różnych zaburzeń lękowych na podstawie zmian zachowania młodej osoby.
3. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z młodą osobą z objawami lękowymi – wykorzystanie programu „Zaradny kot”, „Lęk”, „Cool Kids” w kontakcie z dzieckiem lub nastolatkiem i jego opiekunami.
4. Rola opiekunów podtrzymywaniu objawów lękowych oraz terapii.
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeuci środowiskowi, kuratorzy, wychowawcy.

Prowadzący: Małgorzata Łuba
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. W ramach własnej firmy „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem Forum podpowiada psychologom, pedagogom szkolnym, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju
osobistym w „Głosie Pedagogicznym”, „Świecie Problemów”, „Remedium”. Prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 16 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:
– 50 zł dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie
– 50 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba
-100 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba na więcej niż jedno szkolenie

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 12 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971