(UWAGA! zmiana terminu) Wsparcie terapeutyczne dziecka i nastolatka z zaburzeniami depresyjnymi

(UWAGA! zmiana terminu) Wsparcie terapeutyczne dziecka i nastolatka z zaburzeniami depresyjnymi

8 lutego 2021

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00

Niebezpieczna, bo przez długi czas może być zupełnie niewidoczna dla najbliższego otoczenia. Kiedy już ją dostrzeżemy, jej objawy łatwo wytłumaczyć niewłaściwym zachowaniem, złą wolą, buntem, lenistwem. Depresja – poważna choroba, która dotyka nie tylko dorosłych, ale również dzieci i nastolatki. Warto wiedzieć, jak ją rozpoznać i w jaki sposób wspierać młode osoby, które doświadczają jej objawów.

Cel szkolenia:
• znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży,
• umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych w zachowaniu młodych osób,
• umiejętność przygotowania i prowadzenia spotkań edukacyjnych o depresji dla uczniów i ich rodziców,
• znajomość grup leków stosowanych w farmakoterapii depresji i wiedza o ich wpływie na funkcjonowanie ucznia
• umiejętność wykorzystania wybranych metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z młodą osobą.

Ramowy program:
1. Rozpowszechnienie i objawy zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży
2. Ryzyko zachowań samobójczych oraz ich ocena u młodej osoby z objawami depresyjnymi.
3. Psychoedukacja młodej osoby i jej opiekunów na temat objawów depresji.
4. Leki stosowane w terapii zaburzeń nastroju, ich charakterystyka oraz etapy leczenia.
5. Praca terapeutyczna z wykorzystaniem metod terapii poznawczo-behawioralnych.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeuci środowiskowi, kuratorzy, wychowawcy.

Prowadzący: Małgorzata Łuba
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. W ramach własnej firmy „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem Forum podpowiada psychologom, pedagogom szkolnym, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju
osobistym w „Głosie Pedagogicznym”, „Świecie Problemów”, „Remedium”. Prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 16 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:
– 50 zł dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie
– 50 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba
-100 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba na więcej niż jedno szkolenie

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750
Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 12 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

Powrót do aktualności