październik 2021:
19.10 — Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia – 4 h dydaktyczne, prowadzi Jolanta Palma
22.10 — Nauczyciel i pedagog wobec depresji i zachowań samobójczych młodzieży – 9 h dydaktycznych, prowadzi Lucyna Kicińska
26.10 — Powrót nastolatka po próbie samobójczej do szkoły – 9 h dydaktycznych, prowadzi Lucyna Kicińska
listopad 2021:
09.11 — Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia – 4 h dydaktyczne, prowadzi Jolanta Palma
19.11 — Ocena zagrożenia samobójczego – 9 h dydaktycznych, prowadzi Małgorzata Łuba
23.11 — Pomoc osobom w kryzysie samobójczym – 4 h dydaktyczne, prowadzi Lucyna Kicińska
26.11 — Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzież– 9 h dydaktycznych, prowadzi Małgorzata Łuba
grudzień 2021:
03.12 — Postwencja – jak reagować po samobójstwie? Wspieranie osób po stracie – 9 h dydaktyczne, prowadzi Małgorzata Łuba
07.12 — Powrót nastolatka po próbie samobójczej do szkoły – 9 h dydaktycznych, prowadzi Lucyna Kicińska
08.12 — Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia – 9 h dydaktycznych, prowadzi Jolanta Palma
09.12 — Pierwsza pomoc emocjonalna osobie w kryzysie samobójczym – 4 h dydaktyczne, prowadzi Małgorzata Łuba
14.12 — Kryzys emocjonalny dziecka – praca z rodzicami – 4 h dydaktyczne, prowadzi Lucyna Kicińska
Szkolenia odbywają się online na platformie Zoom.