III termin: Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży

III termin: Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży

8 lutego 2021

Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre dzieci i nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Co powinniśmy wiedzieć, aby mądrze wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń? Jak pomagać, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej?

Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się, jakie funkcje psychologiczne mogą pełnić samouszkodzenia w doświadczeniu młodej osoby, jak reagować na ujawnienie zachowań autoagresywnych, nabędą umiejętność planowania i przeprowadzania interwencji pozwalających uczniowi szukać zdrowszych i bezpieczniejszych strategii radzenia sobie z trudnościami, poznają zasady postępowania w przypadku zjawiska „zarażania się” zachowaniami.

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.

Ramowy plan szkolenia:
1. Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży
2. Charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkadzania
3. Samouszkadzania a próby samobójcze i próby samobójcze
4. Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży
5. Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających
6. Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających
7. Badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej
8. Wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży
9. Reagowanie na „zarażanie się” samouszkodzeniami

Adresaci szkolenia: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, wychowawcy, nauczyciele i inni specjaliści pracujący z młodzieżą

Prowadzący: Małgorzata Łuba
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. W ramach własnej firmy „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem Forum podpowiada psychologom, pedagogom szkolnym, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”, „Świecie Problemów”, „Remedium”. Prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 20 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:
– 50 zł dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie
– 50 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 12 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

Powrót do aktualności