16.10-02
Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.
Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty zachowań suicydalnych. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności oceny zarówno zagrożenia ryzyka samobójstwem, jak i potrzeb osoby w kryzysie samobójczym oraz doboru odpowiednich form wsparcia. Poznają też zasady postepowania i prowadzenia rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym oraz udzielania systemowego wsparcia społecznego.

Szkolenie odbywa się między godziną 9:30 a 17:30:
9:30 – 11:00 wykład
11:00 – 11:15 przerwa 1
11:15 – 12:45 wykład 2
12:45 – 13:45 przerwa obiadowa
13:45 – 15:15 warsztaty 1
15:15 – 15:30 przerwa 2
15:30 – 17:00 warsztaty 2
17:00 – 17:30 podsumowanie

Osoba prowadząca: mgr Jolanta Palma
Nauczycielka, absolwentka studiów podyplomowych Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz kursu „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”. Od 2010 r. członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (przewodnicząca Komisji ds. Interwencji w Kryzysie Suicydalnym), w 2018 r. uzyskała certyfikat suicydologa. Uczestniczka prac Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, wolontariuszka w Fundacji Pogotowie Kryzysowe, współorganizatorka Kampanii „Życie warte jest rozmowy”, członek grupy pracującej w międzynarodowym projekcie ELLIPSE (E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe) w ramach programu ERASMUS+ . W 2019 r. ukończyła szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany, szkolenie II stopnia TSR.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 25 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:
– 50 zł dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie
– 50 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba
-100 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba na więcej niż jedno szkolenie

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 20 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczny zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Jolanta Palma — koordynator merytoryczny, 607 355 181

Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971