Rodzic w oporze – jak reagować by pomóc dziecku – 4.06.2021

Rodzic w oporze – jak reagować by pomóc dziecku – 4.06.2021

4 marca 2021

Szkolenie odbędzie się 4 czerwca na platformie Zoom, między 10:00 a 13:30 (4 h dydaktyczne + 15 min. przerwy)
Cele szkolenia:
Poszerzenie wiedzy uczestników na temat skali zjawiska problemów i kryzysów emocjonalnych, których doświadczają młode osoby w Polsce, z uwzględnieniem wpływu izolacji społecznej wynikającej z epidemii SARS CoV-19 na funkcjonowanie dzieci i nastolatków. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka zwiększających wstąpienie kryzysu i zachowania samobójczego dziecka związanych z postawami rodziców i cechami rodzin. Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować się i przeprowadzić spotkanie/rozmowę z rodzicami, podczas którego dowiadują się o problemach swojego dziecka, a także jak radzić sobie z oporem rodziców do podjęcia działań pomocowych.
Ramowy program szkolenia:
• Z czym się mierzymy: stres, samopoczucie i zadowolenie z życia, zaburzenia nastroju, depresja, zachowania samobójcze u dzieci i nastolatków
• Izolacja społeczna związana z pandemią SARS CoV-19 a funkcjonowanie dzieci i nastolatków
• Sygnały ostrzegawcze zaburzeń nastroju u dziecka/nastolatka
• Postawy rodziców zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych dziecka
• Cechy rodzin o zwiększonym ryzyku wystąpień zachowań samobójczych u dzieci
• Reakcje na informację o chorobie model Elisabeth Kübler-Ross
• Opór rodzica – jak przeciwdziałać, rozpoznać i reagować
• Praktyczne wykorzystanie elementów terapii narracyjnej w rozmowie z rodzicem
 
Osoba prowadząca: Lucyna Kicińska
Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice z Manchesteru. Umiejętności trenerskie zdobyła podczas rocznego kursu „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”. Jest certyfikowaną suicydolożką PTS. Ukończyła liczne treningi i warsztaty tematyczne. Od 16 lat związana z organizacjami specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Przez 11 lat odpowiadała za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. Współpracuje z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. Jest członkiem prezydium zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.
Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 20 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt szkolenia 350 zł brutto od osoby.
 
ZNIŻKI
– 20 zł dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie
– 20 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba
Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750
Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830
Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 15 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.
Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

Powrót do aktualności