Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
Szkolenie odbędzie się 19 listopada na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.

 
Kryzys samobójczy to doświadczenie, kiedy w człowieku działają destrukcyjne mechanizmy, które stanowią realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Nie każda osoba przeżywa go w dokładnie taki sam sposób, nie u każdej wiąże się z takim samym zagrożeniem, nie każda wymaga natychmiastowej interwencji specjalistycznej. Warto wiedzieć, jak wspierać ludzi, którzy doświadczają kryzysów samobójczych o różnym nasileniu, aby przetrwali ten trudny czas i odnaleźli siły do dalszego życia. 

 

Cel szkolenia:
Zwiększenie wiedzy psychologów, pedagogów i terapeutów nt. zachowań samobójczych, a także podniesienie ich kompetencji i umiejętności w ocenie zagrożenia samobójczego, działaniach interwencyjnych i terapeutycznych w pracy z osobą w kryzysie suicydalnym.

 

Ramowy program szkolenia:
• Zachowania samobójcze jako proces – użyteczność podejścia procesowego w rozumieniu zachowań samobójczych oraz jego przełożenie na kolejność pytań w wywiadzie nt. zachowań samobójczych.
• Psychologiczny portret osoby z grupy ryzyka – sygnały ostrzegawcze dla zachowań samobójczych, syndrom presuicydalny, cierpienie psychiczne, uczucie presji i pobudzenie psychoruchowe, poczucie beznadziejności i błędy poznawcze, nienawiść do siebie i ucieczka od problemów,  niezaspokojona potrzeba przynależności i poczucie bycia ciężarem.
• Czynniki ryzyka dla zachowań samobójczych – długo- i krótkoterminowe czynniki ryzyka oraz wykorzystanie wiedzy o nich w skalach pomocnych w ocenie zagrożenia.
• Procedury reagowania i terapia osoby w ryzyku samobójczym – wykorzystanie metody opartej na współpracy, m.in. ocena ryzyka z wykorzystaniem wywiadu i formularza SSF, tworzenie planu stabilizacji/ bezpieczeństwa, identyfikacja i terapia czynników skłaniających do samobójstwa, systematyczne monitorowanie zagrożenia, dyskusja z suicydogennymi przekonaniami, wzmacnianie poczucia nadziei.

 

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych, edukatorzy.

 

Osoba prowadząca: Małgorzata Łuba
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. W ramach własnej firmy „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem Forum podpowiada psychologom, pedagogom szkolnym, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju
osobistym w „Głosie Pedagogicznym”, „Świecie Problemów”, „Remedium”. Prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 16 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:
– 50 zł zniżki dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie.
– 50 zł zniżki od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba
-100 zł zniżki od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba na więcej niż jedno szkolenie

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 12 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczny zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego lub termin szkolenia ulega przesunięciu. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971