II termin: Nauczyciel i pedagog wobec depresji i zachowań samobójczych młodzieży

II termin: Nauczyciel i pedagog wobec depresji i zachowań samobójczych młodzieży

6 października 2021

Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
Szkolenie odbędzie się 22 października na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.
Każdego roku w Polsce około 450 młodych osób do 25 roku życia umiera w wyniku samobójstwa. Szczególnie zagrożone są nastolatki. Na każde samobójstwo przypada aż 100 prób podjętych przez młodych ludzi. Aby właściwie reagować i wspierać młodą osobę doświadczającą zachowań samobójczych należy podjąć odpowiednie działania interwencyjne, terapeutyczne, psychiatryczne.
Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat skali zjawiska, uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży, rozpoznawania symptomów depresji i ryzyka samobójczego, znajomości czynników ryzyka i czynników ochronnych oraz poziomów ryzyka samobójczego. Podkreślenie roli pracowników szkoły, zakładu poprawczego, domu dziecka w zapobieganiu depresji i samobójstwom. Poznanie sposobu rozmowy, sposobów reagowania i postępowania po zaobserwowaniu depresji, tendencji samobójczych oraz po podjętej próbie samobójczej ucznia/podopiecznego. Zwrócenie uwagi na rolę internetu w zapobieganiu samobójstwom oraz miejsca, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie.
Ramowy program szkolenia:
• Skala zjawiska, definicje, fakty i mity na temat nastoletniej depresji, kryzysu presuicydalnego i zachowań samobójczych dzieci i nastolatków
• Składowe samobójstwa, bodźce spustowe u nastolatków, ocena ryzyka samobójstwa u dziecka/nastolatka
• Działania szkoły na rzecz ucznia z nieujawnioną i ujawnioną depresją, praca z klasą w której jest uczeń z obniżonym nastrojem
• Psychoedukacja w rozmowie z osobą z obniżonym nastrojem, mającą myśli samobójcze
• Rodzic wobec depresji i zachowań samobójczych dziecka
Adresaci szkolenia: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych, edukatorzy.
Osoba prowadząca: Lucyna Kicińska
Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice z Manchesteru. Umiejętności trenerskie zdobyła podczas rocznego kursu „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”. Jest certyfikowaną suicydolożką PTS. Ukończyła liczne treningi i warsztaty tematyczne. Od 16 lat związana z organizacjami specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Przez 11 lat odpowiadała za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. Współpracuje z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. Jest członkiem prezydium zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.
Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 16 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:

– 50 zł dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie
– 50 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba
-100 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba na więcej niż jedno szkolenie
Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)

Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750
Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 12 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczny zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego lub termin szkolenia ulega przesunięciu. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

Powrót do aktualności