II termin: Diagnoza i interwencja w kryzysie samobójczym. Techniki prowadzenia rozmów w kontakcie telefonicznym.

II termin: Diagnoza i interwencja w kryzysie samobójczym. Techniki prowadzenia rozmów w kontakcie telefonicznym.

12 marca 2021

Szkolenie odbędzie się 9 kwietnia na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat diagnozy osób w kryzysie suicydalnym, z myślami i tendencjami samobójczymi, diagnozy stopnia zagrożenia śmiercią samobójczą osoby depresyjnej oraz interwencji wobec osoby zagrożonej samobójstwem czy po próbie samobójczej. Uczestnicy szkolenia uzyskają najnowszą wiedzę z dziedziny diagnozy i interwencji osób z grupy ryzyka zachowaniem samobójczym. Szkolenie poszerzy kompetencje diagnostyczno-interwencyjne słuchaczy mogących mieć kontakty z osobami w kryzysie suicydalnym. Zapozna z technikami rozmowy, zbierania wywiadu o stanie emocjonalnym osoby w kryzysie samobójczym.

Ramowy program szkolenia:
• Kryzys i interwencja kryzysowa, rozpoznawanie kryzysu, kryzys wartości jako mechanizm napędzający tendencje samobójcze.
• Etapy powstawania i rozwoju zagrożenia zachowaniem samobójczym.
• Kiedy nasza rozmowa z osobą w kryzysie samobójczym jest skuteczna – interwencja w kontakcie telefonicznym.
• Techniki zbierania wywiadu od osoby w kryzysie suicydalnym.
• Zawieranie kontraktu na życie z osobą zagrożoną samobójstwem.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do: psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, i innych specjalistów pracujących nie tylko z młodzieżą.

Osoba prowadząca szkolenie: Ryszard Jabłoński
Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członek Zarządu Głównego w Warszawie, zajmującego się problematyka zachowań samobójczych.
Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki suicydologicznej dla terapeutów, nauczycieli i wychowawców w szkołach, poradniach psychologiczno– pedagogicznych. Ekspert w Zespole Koordynującym realizację Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia. Psychicznego na lata 2011-2015 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Praca/dyżury w Akademickim Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Terapii EMPATIA przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Konsultacje i terapia studentów, pracowników uczelni wykazujących stany depresyjne, myśli i zamiary samobójcze i samookaleczenia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotów: Podstawy suicydologii, dla studentów Wydziału Nauka Społecznych, oraz Diagnoza zachowań samobójczych w medycynie, na Wydziale Lekarskim. W latach 2014-2016 opracował i realizował Projekt do Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Tytuł Projektu: „Doskonalenie kompetencji diagnostyczno-interwencyjnych nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów w celu zapobiegania samookaleczeniom i zamachom samobójczym młodzieży szkolnej”.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 20 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:
– 50 zł dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie
– 50 zł od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 12 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

Powrót do aktualności