Bezpłatny webinar „Kryzys emocjonalny dziecka. Jak reagować i wspierać? Webinar dla rodziców.”

Celem webinaru jest przekazanie praktycznych informacji na temat potrzeb dzieci w kryzysie emocjonalnym, skutecznych i nieskutecznych sposobów reagowania na objawy depresji, deklaracje samobójcze, autoagresję. Uczestnicy dowiedzą się o skutecznych formach leczenia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, a także poznają przykłady dostosowań edukacyjnych, z jakich uczeń w kryzysie może korzystać w szkole.

Webinar odbywa się […]

Autor |8 grudnia, 2021|GŁÓWNA|0 komentarzy

Bezpłatny webinar „Kryzys emocjonalny ucznia. Jak rozpoznać i jak o nim rozmawiać z rodzicami dziecka?”

Celem webinaru jest  doskonalenie umiejętności rozpoznawania kryzysów emocjonalnych u młodych osób, a także czynników ryzyka zwiększających wstąpienie kryzysu i zachowania samobójczego dziecka związanych z postawami rodziców i cechami rodzin. Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować się i przeprowadzić spotkanie/rozmowę z rodzicami, podczas którego przekazują informację o problemach dziecka, a także jak radzić sobie z oporem […]

Autor |8 grudnia, 2021|GŁÓWNA|0 komentarzy

8.12 Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00 (9 h dydaktycznych).

Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

 
Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z […]

Autor |9 listopada, 2021|GŁÓWNA, szkolenia|0 komentarzy

Odszedł dr Włodziemierz Adam Brodniak

Z żalem zawiadamiamy wszystkich członków i przyjaciół Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego o śmierci doktora Włodzimierza Adama Brodniaka.
Pan doktor należał do grona współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Był autorem licznych publikacji z zakresu suiocydologii.
Przez wiele lat pełnił funkcję Sekretarza Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
Pogrzeb śp. doktora Włodzimierza Adama Brodniaka odbędzie się w sobotę 30 października 2021 na cmentarzu w […]

Autor |29 października, 2021|GŁÓWNA|0 komentarzy