Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00 (9 h dydaktycznych).

Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

 
Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z […]