Postwencja w szkole – interwencje po samobójstwie i próbie samobójczej ucznia – 21.05.2021

Szkolenie odbędzie się 21 maja, na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00
 

Pomimo naszych najszczerszych chęci, zaangażowania i starań nie wszystkim próbom samobójczym i samobójstwom uda się zapobiec. A kiedy już pojawi się sytuacja, w której młoda osoba targnie się na swoje życie, warto wiedzieć, jak zareagować i jak wspierać tych, którzy ją znali […]

Autor |marzec 12th, 2021|GŁÓWNA|0 komentarzy

III termin: Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty […]

Autor |marzec 12th, 2021|GŁÓWNA|0 komentarzy

II termin: Diagnoza i interwencja w kryzysie samobójczym. Techniki prowadzenia rozmów w kontakcie telefonicznym.

Szkolenie odbędzie się 9 kwietnia na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat diagnozy osób w kryzysie suicydalnym, z myślami i tendencjami samobójczymi, diagnozy stopnia zagrożenia śmiercią samobójczą osoby depresyjnej oraz interwencji wobec osoby zagrożonej samobójstwem czy po próbie samobójczej. Uczestnicy szkolenia uzyskają najnowszą wiedzę z dziedziny diagnozy i interwencji […]

Autor |marzec 12th, 2021|GŁÓWNA|0 komentarzy

Rodzic w oporze – jak reagować by pomóc dziecku – 4.06.2021

Szkolenie odbędzie się 4 czerwca na platformie Zoom, między 10:00 a 13:30 (4 h dydaktyczne + 15 min. przerwy)

Cele szkolenia:
Poszerzenie wiedzy uczestników na temat skali zjawiska problemów i kryzysów emocjonalnych, których doświadczają młode osoby w Polsce, z uwzględnieniem wpływu izolacji społecznej wynikającej z epidemii SARS CoV-19 na funkcjonowanie dzieci i nastolatków. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka zwiększających […]

Autor |marzec 4th, 2021|GŁÓWNA|0 komentarzy