Diagnoza i interwencja w kryzysie samobójczym. Techniki prowadzenia rozmów w kontakcie telefonicznym.

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, między godziną 9:00 a 17:00

 
Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat diagnozy osób w kryzysie suicydalnym, z myślami
i tendencjami samobójczymi, diagnozy stopnia zagrożenia śmiercią samobójczą osoby depresyjnej oraz interwencji wobec osoby zagrożonej samobójstwem czy po próbie samobójczej. Uczestnicy szkolenia uzyskają najnowszą wiedzę z dziedziny diagnozy i interwencji osób z grupy […]

Autor |Styczeń 15th, 2021|GŁÓWNA, szkolenia|0 komentarzy

Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia

Zagadnienie interwencji kryzysowej jest pojęciem szerokim. Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zarówno poznaniem, jak i pogłębieniem wiedzy o sposobach udzielenia koniecznej pomocy ludziom w kryzysie samobójczym lub odpowiedzialnych za interwencję w tej sytuacji.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty […]

Autor |Styczeń 12th, 2021|GŁÓWNA, szkolenia|0 komentarzy