Biuletyn Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
luty/marzec 2019 (nr 9)

Drodzy Suicydologowie,
gdy poruszamy w przestrzeni publicznej tematykę związaną z samobójstwem, mierzymy się z wieloma problemami natury merytorycznej, pragmatycznej, a także moralnej. Do naszych obowiązków należy praca nad dyskursem społecznym i zmianą narracji wokół problemu autodestrukcji i zdrowia psychicznego. Stygmatyzacja, tabu i utwierdzone silnie w społeczeństwie stereotypy – to wyzwania, […]