06.05.2022 Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży

06.05.2022 Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży

4 lutego 2022

Certyfikowane szkolenie online Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Szkolenie odbędzie się 6 maja na platformie Zoom, między 9:00 a 17:00.

Opis szkolenia:

Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre dzieci i nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Co powinniśmy wiedzieć, aby mądrze wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń? Jak pomagać, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej?

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się, jakie funkcje psychologiczne mogą pełnić samouszkodzenia w doświadczeniu młodej osoby, jak reagować na ujawnienie zachowań autoagresywnych, nabędą umiejętność planowania i przeprowadzania interwencji pozwalających uczniowi szukać zdrowszych i bezpieczniejszych strategii radzenia sobie z trudnościami, poznają zasady postępowania w przypadku zjawiska „zarażania się” zachowaniami.

Ramowy program szkolenia:

  1. Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży
  2. Charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkodzeń
  3. Samouszkodzenia a próby samobójcze i próby samobójcze
  4. Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży
  5. Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających
  6. Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających
  7. Badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej
  8. Wybrane metody pracy z samouszkodzeniami u dzieci i młodzieży
  9. Reagowanie na „zarażanie się” samouszkodzeniami

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych, edukatorzy i inni specjaliści pracujący z młodzieżą.

Osoba prowadząca: Małgorzata Łuba
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. W ramach własnej firmy „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem Forum podpowiada psychologom, pedagogom szkolnym, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”, „Świecie Problemów”, „Remedium”. Prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 20 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

ZNIŻKI:
– 50 zł zniżki dla osoby, która zapisze się na więcej niż jedno szkolenie.
– 50 zł zniżki od osoby, jeśli z danej placówki zapisze się więcej niż jedna osoba

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)

Potwierdzeniem zapisu jest przesłane potwierdzenie przelewu.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 12 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczny zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego lub termin szkolenia ulega przesunięciu. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny

Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

 

Powrót do aktualności